SEGRA-tutkimushankkeelle valtion tutkimusrahoitus

Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden (SOC) sekä Johtamisen ja talouden tiedekunnan (MAB), Turun yliopiston ja Y-säätiön yhteinen tutkimushanke Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumis- ja palvelupoluilla (SEGRA) sai Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän valtion tutkimusrahoituksen. Hanke on käynnissä vuosina 2021–2023.

SEGRA-tutkimushanketta johtaa sosiaalityön professori Kirsi Juhila (kirsi.juhila@tuni.fi).

Lisätietoa rahoituksen saaneista hankkeista Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla.