SEGRA-tutkijoita mukana tuoreessa Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus -kokoomateoksessa

Tampere University Press on julkaissut Suvi Raitakarin, Kirsi Güntherin ja Jenni-Mari Räsäsen toimittaman kokoomateoksen Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus. SEGRAn tutkijoista Kirsi Juhila, Johanna Ranta ja Riikka Perälä ovat kirjoittaneet teokseen kotiin vietävän työn ja asumissosiaalisen työn teemoista aikuisten parissa tehtävässä työssä.

”Hyvinvointityön tekijät kohtaavat erilaisissa haavoittavissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä keskellä heidän arkeaan. Asiakkaat saattavat tarvita tukea mielenterveyden hallintaan, fyysisiin sairauksiin, raitistumisen, toipumisen ja kuntoutumisen haasteisiin tai vaikkapa vanhuuden mukanaan tuomiin vaikeuksiin. Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus -teoksessa selvitetään, minkälaisia merkityksiä kodilla on haavoittuvuuden kohtaamisen, sanoittamisen, kokemisen ja lievittämisen paikkana. Kirjan lähtökohtana on merkittävä hyvinvointipalveluiden ja -työn murros, jossa yhteiskuntapoliittiseksi tavoitteeksi on asetettu omassa kodissa asumisen turvaaminen mahdollisimman pitkään.” – Lisää teoksen luonteesta ja sisällöistä voi lukea Tampereen yliopiston tiedotteesta.

Teos on julkaistu avoimena verkkojulkaisuna. Lisäksi sitä on mahdollista ostaa painettuna versiona.

  

Kirjassa on mukana seuraavat SEGRA-tutkijoiden artikkelit:

Kotikäänne: Hyvinvointipalveluiden ja -työn muutos, Suvi Raitakari & Kirsi Juhila

Koti asiakkaan ja työntekijän kohtaamispaikkana, Kirsi Juhila

Kotiin paikantuvan tutkimuksen metodologisia lähtökohtia, Kirsi Juhila & Johanna Ranta & Suvi Holmberg

Kotikäyntityön rajat ja rajattomuus mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa, Kirsi Juhila & Suvi Raitakari

Haittojen vähentäminen ja Asunto ensin -malli huumeita käyttävien asumisen tuessa, Johanna Ranta & Riikka Perälä

Kotona katkolla: Asiakkaan arki osana kotiin vietävää katkaisuhoitoa, Suvi Holmberg & Johanna Ranta