Uusi artikkeli 'Koti riskiympäristönä' - tarkastelussa kotikäyntien neuvottelut kodin ja sosiaalisten suhteiden välisistä rajoista

Uusi artikkeli huumeita käyttäville ihmisille kohdennetusta asumisen tuesta on julkaistu International Journal of Social Welfare -lehdessä avoimena verkkojulkaisuna. Teksti kiinnittyy Asunto ensin -mallin, haittoja vähentävän lähestymistavan ja asumissosiaalisen työn konteksteihin. Tutkimuksessa tarkastellaan asiakkaiden ja työntekijöiden neuvotteluja asiakkaiden kotien ja sosiaalisten suhteiden välisistä rajoista asumisen turvaamiseksi ja asunnottomuuden ehkäisemiseksi.

Ranta Johanna & Räsänen Jenni-Mari & Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2022) Home as a risk environment: Negotiating the boundaries of homes and social relationships in services for people using illicit drugs. International Journal of Social Welfare. First published 19 August 2022. https://doi.org/10.1111/ijsw.12557 [Open access]

Artikkeli on julkaistu osana Geokoti– ja SEGRA-tutkimushankkeita.