Erätauko-keskustelu pandemian käsittelystä mediassa 24.3.

sanomalehti ja tietokone

Median käyttö ja merkitys ovat korostuneet koronapandemian aikana, mutta miten pandemiaa on mielestäsi käsitelty mediajulkisuudessa?

Tutkimushanke järjestää vapaamuotoisen keskustelun koronapandemian käsittelystä mediassa 24. maaliskuuta 2022 kello 18.00–19.30. Keskustelu toteutetaan etäyhteydellä Zoomissa.

Keskustelun tarkoituksena on jakaa erilaisia kokemuksia siitä, miten koronapandemiaa on käsitelty mediassa ja puuttuuko siitä mahdollisesti jotain. Miten monipuolista se on ollut ja miten erilaiset näkemykset on huomioitu?

Keskustelussa käytetään Erätauko-menetelmää, joka kannustaa rakentavaan keskusteluun, ja jossa osallistujat ovat mukana tasavertaisina yksilöinä kokemuksineen. Keskusteluun voi osallistua etunimellä ilman taustatietoja, ja siinä käytetään rakentavan keskustelun pelisääntöjä. Keskustelu tallennetaan tutkimustarkoitukseen, ja puheenvuoroja käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti.

Olet tervetullut mukaan! Ilmoittautumiset sähköpostilla (maarit.makinen(at)tuni.fi) 14.3. mennessä.