Maaliskuussa keskustellaan poikkeusajan mediajulkisuudesta

Reilu media -hanke järjestää 24. maaliskuuta 2022 keskustelutilaisuuden pandemian käsittelystä mediajulkisuudessa. Keskustelu toteutetaan etänä.

Miten pandemiaa on käsitelty mediassa? Miten kansalaiset kokevat poikkeusajan mediajulkisuuden?

Keskustelussa sovelletaan Erätauko-menetelmää, joka kannustaa rakentavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, jossa osallistujat ovat mukana tasavertaisina yksilöinä kokemuksineen. Keskustelussa pyritään erilaisten ihmisten ja näkemysten kuuntelemiseen, muttei yksimielisyyteen.

Jos aihe kiinnostaa ja haluaisit osallistua keskusteluun, ota yhteyttä hanketiimiin!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset