Tutkimushanke käynnistyi verkoston tapaamisilla

Idea tutkimushankkeelle kypsyi hitaasti, mutta vääjäämättömästi. Viestinnällinen polarisaatio, kansalaisten äänen kuulumattomuus ja keskusteluareenoiden sulkeminen ei voinut jäädä huomaamatta. Viestinnän tutkimukselle oli huutava tilaus.

Yhteistyöverkostoa oli jo olemassa, ja sitä rakennettiin lisää. Yhteistyökumppaneita oli helppo saada. Monilla oli samansuuntaisia ajatuksia: tarvitaan entistä moniäänisempää ja erityisesti ihmisiä kunnioittavaa viestintää. Mediasisällöissäkin olisi parannettavaa.

Tutkimushankkeen valmistelu kesti pitkään, ja se palkittiin Media-alan tutkimussäätiön rahoituksella, joka mahdollisti suunnitelman toteuttamisen. Projektin yhteistyökumppanit ottivat tiedon hankkeen toteutumisesta innostuneena vastaan. Reilu media. Vaientamisesta kunnioittavaan moniäänisyyteen käynnistyi lokakuussa 2021.

Reiluun tutkimusryhmään kuuluvat Maarit Mäkinen (keskellä), Mari Pienimäki  ja Mikko Hautakangas. Maarit aloitti päätutkijana, jonka lisäksi Mari ja Mikko toivat mukanaan vahvaa tietotaitoa. Maarit on tutkinut ja kehittänyt yhteisöllisiä verkkojulkaisuprojekteja jo 1990-luvun lopulla ja väitellyt niiden vaikutuksista 2009. Mari on mediakasvatuksen ja toimintatutkimuksen asiantuntija, ja tutkinut mm. kriittistä medialukutaitoa. Mikko on tutkinut julkisen keskustelun polarisaatiota ja journalismin pyrkimyksiä siihen vastaamiseksi.

***

Projektin ensimmäiset askeleet otettiin kontaktoimalla yhteistyöverkostoa. Toimittajien työpajojen suunnittelu käynnistettiin JYDY-hankkeen kanssa, kansalaisten näkemyksiä valotettiin verkkomedioissa julkaisevia haastattelemalla, ja rokote-epäröinnin syitä pohdittiin VAX-TRUST -hankkeen tutkijoiden kanssa. Kansalaisten keskusteluun osallistumisen mahdollisuuksia ja rajoja kartoitettiin myös Erätauko-säätiön, YLE:n Hyvin Sanottu -projektin sekä Luonnonlääketieteen Keskusliiton ja Suomen Terveysjärjestön edustajien kanssa. Oltiin isojen kysymysten äärellä.

Miten kehittää erilaisia osapuolia näkemyksineen kunnioittavaa mediasisältöä polarisoituneen viestinnän aikana?

Isoja kysymyksiä lähestytään pienin askelin. Olennaista on löytää kansalaislähtöiset ja monesti myös vaietut näkökulmat. Olennaista on saada näkyväksi myös kokemustieto, vaihtoehtoinen tieto ja erilaiset näkökulmat vaikeisiinkin aiheisiin. Kyse on myös yhtäläisistä perusoikeuksista itseilmaisuun. Ei sen vähempää.

Hankkeen seuraavia askeleita voit seurata näillä sivuilla ja ottamalla yhteyttä tutkijatiimiin. Otamme myös kommentteja ja yhteistyötarjouksia kiitollisina vastaan.

Reilun median puolesta: Maarit Mäkinen