Raportti: Koneellisen radantarkastuksen analytiikan kehittäminen

Väyläviraston ROMHA-hankkeen (rataomaisuudenhallinta) ProDigial-pilotissa muodostettiin framework koneellisen radantarkastuksen analytiikan kehittämiseksi. Framework perustui kypsyysmalliin, ja se rakennettiin kolmessa työpajassa yhteistyössä radan kunnossapitäjien, isännöitsijöiden ja Väyläviraston kanssa. Kypsyysmalliin perustuva framework luo edellytykset vaiheittaiselle ja hallitulle kehitykselle, mikä on erityisen tärkeää, sillä kyseessä on turvallisuuskriittinen rautateiden kunnonvalvontaan liittyvä prosessi.

Tutustu pilotin loppuraporttiin täältä.