Raportti: Infrahankkeen laadunosoituksen toimintamalli, case Lahden Hennala

Lahden Hennalan ST-hankkeessa kehitettiin yhteistyössä Tampereen yliopiston, Lahden kaupungin, Rambollin, GRK:n ja Infrakitin kanssa laadunosoituksen toimintamalli. Raportti jakaantuu kahteen osioon: Ensimmäisessä osiossa kuvataan pilotin yhteydessä saadun laatuaineiston analyysi ja pidettyjen työpajojen tulokset. Raportin toisessa osiossa kuvataan infrahankkeen, erityisesti katurakennushankkeen, laadunhallinta ja siihen kytkeytyvät toimintatavat.

Tutustu pilotin loppuraporttiin täältä.