Taustamuistiot ja liitteet

Dokumentti kyselytutkimuksessa olevista kysymyksistä
Varsinaiseen kyselyyn vastataan etusivulla olevan Siirry kyselyyn -linkin kautta.

 

Osa 1: Velkojiensuojan selventäminen ja suojamenettelyiden helpottaminen

Oman pääoman menettämisen sääntely
Liittyy kyselylomakkeen kohtiin 4-5.
Omien osakkeiden rahoituskielto
Liittyy kyselylomakkeen kohtiin 6-7.
Tasetesti
Liittyy kyselylomakkeen kohtiin 8-9.
Maksukykytesti
Liittyy kyselylomakkeen kohtiin 10-13.
Kevennetty purkaminen
Liittyy kyselylomakkeen kohtiin 14-15.
Velkojiensuojamenettely osakepääoman alentamisen yhteydessä
Liittyy kyselylomakkeen kohtiin 16-17.
Velkojiensuojamenettely yritysjärjestelyjen yhteydessä
Liittyy kyselylomakkeen kohtiin 18-21.

Osa 2: Selvitys osakeyhtiölain muutostarpeista kilpailukykytekijänä

Arviointityökalu
Liittyy kyselylomakkeen kohtaan 57.