Kyselytutkimus osakeyhtiölain uudistamisesta

VN TEAS -hankkeet: Osakeyhtiölain velkojiensuojan selventäminen ja suojamenettelyiden helpottaminen ja Selvitys osakeyhtiölain muutostarpeista kilpailukykytekijänä.

Kyselytutkimuksella osallistetaan sidosryhmiä kahden osakeyhtiölain uudistamista koskevan tutkimus- ja selvityshankkeen valmistelussa.

Vireillä olevat valtioneuvoston kanslian rahoittamat tutkimushankkeet ovat:

1. Osakeyhtiön velkojiensuojan selventäminen ja suojamenettelyiden helpottaminen, toteuttajina Tampereen yliopisto, Lapin yliopisto

2. Osakeyhtiölain muutostarpeet kilpailukykytekijänä, toteuttajana Roschier Asianajotoimisto Oy

Kyselytutkimuksen tarkoituksena on selvittää viranomaisten, yritysten, yhtiöoikeuden asiantuntijoiden, tilintarkastajien ja taloushallinnon ammattilaisten näkemyksiä osakeyhtiön velkojiensuojajärjestelmän sekä lain kilpailukyvyn nykytilasta ja kehittämistarpeista. Kyselytutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää tutkimushankkeissa ja edelleen osakeyhtiölain valmistelutyössä.