Unelmat toteen!

Toteutimme Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteistyönä valmistuvien opiskelijoiden Unelmat toteen –uravalmennusmatkan syksyllä 2021.

Toteutuksen tavoitteena oli vahvistaa opiskelijan osaamisidentiteettiä ja valmiuksia tunnistaa omia vahvuuksiaan, sparrata heidän työllistymistaitojaan sekä rohkaista pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä uravaihtoehtona.

Valmennuksessa pohdittiin mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Mihin suuntaat askeleesi seuraavaksi?
  • Millaisesta työpaikasta unelmoit?
  • Mitä kaikkea osaamista sinulle on kertynyt tähänastisista opinnoista, harjoitteluista, työpaikoista ja harrastuksista?
  • Onko osaamiskeskeinen & monikanavainen työnhaku sinulle tuttua?
  • Entä kaipaatko ajattelukaveria ja sparraustukea urapohdintoihisi?

Tarve urasuunnittelun tukemiselle on tullut ilmi erilaisissa keskusteluyhteyksissä opiskelijoiden kanssa sekä selvityksissä ja palautekyselyissä. Usein siirtyminen oppilaitoksen tutusta ja turvallisesta ympäristöstä kohti työelämää herättää epävarmuuden tunteita. Tampereen korkeakouluyhteisössä on tarjolla tukea työllistymistaitojen ja urasuunnittelun tueksi eri muodoissa koko opintojen ajan, mutta aina palveluja ei tunneta tai niitä ei osata hyödyntää riittävällä tavalla.

Halusimme Osaamispoluttaja –hankkeessa tukea opiskelijoiden yksiköllisiä polkuja ja tarjota heille räätälöityä valmennusta työelämään siirtymisen kynnyksellä sekä paikan pohtia askarruttavia asioita vertaisten kanssa. Valmennukseen sisältyi aloitusinfo ja neljä yhteistä teemapäivää. Lisäksi opiskelijat jaettiin pienryhmiin, jotka tapasivat valmentajien johdolla lähes viikoittain. Osa tapaamisista järjestettiin kampuksella, osa etäyhteyksillä.

Valmennuksen päätöstapaamisessa osallistujilta kerättiin palautetta valmennuksesta. Valmennuksen nähtiin onnistuneen erityisesti ryhmähengen, ilmapiirin ja yksilöllisen huomioinnin sekä ohjauksen osalta. Ryhmässä sai vertaistukea, positiivista palautetta sekä konkreettisia oppeja ja vinkkejä. Ohjaajat koettiin rohkaiseviksi ja helposti lähestyttäviksi. Osa osallistujista valmistui valmennuksen aikana ja osa löysi myös työpaikan valmennuksen aikana ja sen päätyttyä.

Kehitettäviä asioita seuraavaa valmennusta ajatellen oli aikataulun selkeämpi rytmitys jo ennen valmennuksen alkamista sekä yhden viestintäkanavan käyttäminen valmennuksen asioista tiedottamiseen. Lisäksi toivottiin vielä enemmän käytännön harjoituksia mm. LinkedInin käyttöön.

Valmentajan näkökulmasta ryhmän yhteen hitsautuminen, toisia kannustavan ilmapiirin muodostuminen sekä yksilöiden ajatusten selkiytyminen toimivat valmennuksen parhaina puolina. Valmennuksessa päästiin tarjoamaan osallistujille myös mahdollisuuden Reiss Motivaatioprofiilin (RMP) teettämiseen ja lähestulkoon kaikki sen halusivatkin. Reiss Motivaatioprofiili on tieteellinen, moderni ja yksilöllinen tapa kartoittaa ihmisen sisäistä motivaatiota. RMP:llä on selkeät eettiset pelisäännöt ja siihen kuuluu aina palautekeskustelu sertifioidun motivaatiovalmentajan kanssa. RMP toimi valmennuksessa itsetuntemuksen lisääjänä sekä yksilöllisen motivoinnin ja urasuunnittelun tukena.

Hyvien palautteiden ja kokemusten rohkaisemana on mukava lähteä suunnittelemaan keväällä 2022 toteutettavaa toista valmennuskokonaisuutta. Seuraava Unelmat toteen –uravalmennusmatka toteutetaan aikaväillä 14.3. – 6.5.2022. Tähän toteutukseen saamme myös edelliseltä kurssilta kummeja tukemaan uusien valmennettavien matkaa.

Valmennusterveisin Osaamispoluttajan projektipäälliköt Maija Joensuu ja Katri Sillanpää