Kurkistus ammattikorkeakouluopintoihin

Ryhmä opiskelijoita pöydän ääressä. Pöydällä on opiskelutarvikkeita, kuten kyniä, papereita ja puhelimia. Kahdella opiskelijalla on kynät kädessä.
Kuva 1: Opiskelutaidot- kurssin materiaalit.

Ammattikorkeakouluopintoihin hakeutuminen sekä oman alan löytäminen on monille merkittävä vaihe elämässä, mutta opintojen sisältö ja vaadittavat opiskelutaidot voivat askarruttaa. Aiempi tutkinto voi olla kesken tai uranvaihto mielessä. Millaista opiskelu ammattikorkeakoulussa onkaan, mitä siellä voi opiskella ja millaisia taitoja tarvitaan?

Osaamispoluttaja-hankkeessa on koottu neljä erilaista verkkokurssia, joiden kautta osallistujalla on mahdollisuus tutustua korkeakouluyhteisön tarjontaan, eri alojen opintoihin ja hakeutumisen mahdollisuuksiin. Kurkistuskurssit auttavat opiskelijaa myös hahmottamaan omia urasuunnittelu- sekä opiskeluvalmiuksiaan. Kurssit ovat avoinna joulukuusta 2021 toukokuuhun 2022. Kursseille voi ilmoittautua omien aikataulujen mukaan sekä suorittaa joustavasti omaan tahtiin.

Kurssit ovat laajuudeltaan 2 opintopistettä ja niitä voi hyödyntää myös tulevissa ammattikorkeakouluopinnoissa. Kursseja oli kokomassa monialainen osaajatiimi ja kurssien tekijät kuvasivat projektin tekemistä mielekkääksi sekä innostavaksi kokonaisuudeksi. Kurssit ovat osallistujalle oiva apuväline omien opintojen ja uran pohtimiseen, eikä niiden suorittamiseen tarvitse olla aiempaa kokemusta aiheesta, tärkeintä on avoin mieli ja kiinnostus teemoihin!

Minustako restonomi 2 op

Tämä kurkistuskurssi johdattelee osallistujan tutustumaan restonomien maailmaan ja sen tarkoituksena on auttaa hahmottamaan, millaista restonomiksi opiskelu on. Kurssilta löytyy tietoa siitä, millaisia ovat restonomien oppimisympäristöt, opintosisällöt ja opiskelutavat.

Kurssin aikana päästään myös tutustumaan restonomien toimenkuviin, työtehtäviin ja ammattinimikkeisiin. Kokonaisuus sisältää monipuolista esittely- ja oppimismateriaalia, videoita, podcasteja ja materiaaleihin liittyviä tehtäviä, joiden avulla osallistuja pääsee pohdiskelemaan omia opiskelutaitojaan ja urasuunnitelmiaan.

Sanapilvi, jossa restonomin ammattinimikkeitä. Esimerkiksi palvelumuotoilija, palveluesimies, ravintolapäällikkö, yrittäjä, elämyskehittäjä, keittiöpäällikkö.
Kuva: Minustako restonomi- kurssin materiaalit.

Kurssi sopii kaikille ammattikorkeakouluopintoihin hakeutuville tai opinnoista kiinnostuneille ja se sopii myös toisen asteen opinnoista valmistuneille, ilman korkeakoulupaikkaa jääneille.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen kurssille Minustako restonomi 2 op

Minustako konetekniikan ammattilainen 2 op

Konetekniikan kurkistuskurssin kautta osallistuja pääsee tutustumaan syvemmin esimerkiksi 3D- tulostuksen ja koneautomaatioiden maailmaan. Kokonaisuus sisältää erilaisia oppimateriaaleja, videoita ja tehtäviä, jotka auttavat osallistujaa hahmottamaan tekniikan opintojen sisältöjä ja omaa kiinnostusta opintoihin.

Kurssi sopii kaikille ammattikorkeakouluopintoihin hakeutuville tai opinnoista kiinnostuneille ja se sopii myös toisen asteen opinnoista valmistuneille, ilman korkeakoulupaikkaa jääneille.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen kurssille   Minustako konetekniikan ammattilainen 2 op

Uravalmennus 2 op

Uravalmennuksen kurkistuskurssin avulla osallistuja hahmottaa omaa urapolkuaan, vahvuuksiaan ja ammatillisia mahdollisuuksiaan. Kurssi auttaa suuntaamaan ajatuksia kohti tulevaisuuden työelämää ja omaa osaamista, ja vahvistaa näin tietoisen urasuunnittelun taitoja. Kurssi koostuu kolmesta eri osuudesta; vahvuudet ja osaamiset, tulevaisuuden työ, sekä koulutusmahdollisuudet TAMKissa ja omat uramahdollisuudet.

”Tulevaisuus alkaa jo siitä, kun valitsee omia opintojaan ja miettii, mihin haluaisi suuntautua” Kersti Jääskeläinen, Uravalmennus-kurssin opettaja

Kurssi sisältää erilaisia oppimateriaaleja kuten luettavaa, videoita, podcasteja ja testejä, jotka auttavat oman itsetuntemuksen ja osaamisen tunnistamisessa. Materiaaleihin liittyy myös palautettavia harjoituksia, joiden kautta on tarkoitus pohtia omaa tulevaisuutta, uraa sekä sanoittaa omaa osaamista. Kurssin kautta saa myös tietoa erilaisista koulutusmahdollisuuksista TAMKissa.

Kurssille voivat osallistua kaikki korkeakouluopinnoista kiinnostuneet. Kurssille voivat osallistua myös TAMKin tutkinto-ohjelmien opiskelijat, opiskelijat joiden opinnot ovat keskeytyneet ja työttömät uudelleenkouluttautujat.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen kurssille  Uravalmennus 2 op

Opiskelutaidot 2 op

Opiskelutaitojen kurssi koostuu kahdesta osiosta, joissa päästään pohtimaan opiskelua ja tarvittavia opiskelutaitoja ammattikorkeakouluopinnoissa sekä itsensä johtamista ja oman jaksamisen tasapainottamista opiskelujen kanssa. Kurssin ensimmäisen osion sisällöt ovat vaihtoehtoisia sen mukaan, opiskeleeko osallistuja avoimessa ammattikorkeakoulussa vai TAMKin tutkinto-opiskelijana.

Opintojakson teemat, materiaalit ja tehtävät auttavat osallistujaa hahmottamaan omaa tapaansa oppia, tavoitteitaan sekä omien opintojen organisointia. Kurssisisällöissä käsitellään ja pohditaan myös ajanhallinnan taitoja sekä oman hyvinvoinnin huomioon ottamista.

Kurssille voivat osallistua kaikki korkeakouluopinnoista kiinnostuneet sekä TAMKin tutkinto-ohjelmien opiskelijat.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen kurssille  Opiskelutaidot 2 op

Liitutaululle piirretty lampun kuva, jonka yläpuolella lukee sana career. Lampun ympärille on kirjoitettu sanoja kuten skills, values, interests, education, goals, talents.

Toivomme osallistujille antoisia hetkiä kurssien parissa!

Rauhaisaa ja leppoista joulunaikaa Osaamispoluttajan tiimiltä,

Projektisuunnittelija Laura Sairanen