Sidosryhmät

Hankkeen yhteistyöverkoston peruspilarin muodostaa Pirkanmaan työllisyyskokeilun toimijaverkosto. Työllisyyskokeilun alueellisiin yhteistyöverkostoihin osallistuvat kokeiluun osallistuvat kunnat, ELY-keskukset, TE-toimistot, osaamispalveluiden tuottajat ja opetushallinto.

Pirkanmaalla yhteistyörakenteeksi on sovittu Pirkanmaan liiton nimeämä Pirkanmaan koulutusryhmä, jossa on kaikkien alueen keskeisten toimijoiden edustus. Tampereen yliopistolla ja Tampereen ammattikorkeakoululla on edustajat ao. ryhmässä. Tampereen korkeakouluyhteisö edustaa tässä ekosysteemissä korkeakoulutusta ja korkeakoulutettuja ja etsii keinoja vastata kehittämistarpeisiin erityisesti tästä näkökulmasta.  

Korkeakouluyhteisön jatkuvan oppimisen ohjauspalvelulla tuetaan alueen ohjausverkoston toimintaa siten, että asiakkaan näkökulmasta päästäisiin sirpalemaisuudesta kohti helpommin hahmotettavaa ohjauksen ja tuen tarjontaa ja kokonaisuutta. Hanke on osa laajempaa ohjauksen tuen ekosysteemiä, jossa alueen toimijoita haastetaan mukaan kehittämiskumppanuuksiin. 

Alueen ohjausalan asiantuntijat ovat verkostoituneet mm. Pirkanmaan elinikäisen ohjauksen ELO-verkostossa.