Osaamispoluttaja-hanke

Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun muodostama korkeakouluyhteisö on sitoutunut tukemaan Pirkanmaan työllisyyskokeilun tavoitteita, edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Hanke toimii kumppanuusperiaattein Pirkanmaan työllisyyskokeilun kanssa ja täydentää puuttuvaa korkeakoulutukseen liittyvää palveluntarvetta.

Tausta

Koulutuksen keskittyminen on Suomessa merkittävä osaamistason nostamisen este (mm. tuore OECD-raportti). Koulutukseen hakeutuvat ne, joilla on siihen valmiiksi korkein motivaatio sekä kyky ja keinot. Ohjauspalvelut ovat usein alueellisesti pirstaloituneet ja yksilön hankalasti löydettävissä.  Hankkeessa edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja toisaalta koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Tavoite ja tehtävät

Tavoitteena on kehittää henkilökohtaisten palvelupolkujen mallia, ts. ohjauspalvelujen ydintä sekä järjestää yksilön kannalta kestäviä työllistymisen ja osaamisen kehittämisen ratkaisuja ja tukea aktiivista toimijuutta.

Vaikuttavuus

Tuloksena syntyy uudenlaisia työllistymistä ja osaamisen kehittämistä edistäviä ohjauspalveluja. Tämä tukee yksilön osaamisen kehittymistä sekä sujuvia siirtymiä eri koulutusasteiden ja koulutuksen ja työelämän välillä.  

Tuloksina syntyy käytännöllisiä jatkuvan oppimisen ohjausratkaisuja ja tiivis yhteistyö muiden toimijoiden kanssa  

  • Jatkuvan oppimisen henkilökohtaisen ohjauksen mallinnus nivelvaiheet huomioiden 
  • Henkilökohtaisiin ohjauspalveluihin liittyvän toiminnan mallinnus tarvekohtaisesti 
  • Uudentyyppisiä urasuunnittelua tukevia tutustumispaketteja tutkintokoulutukseen hakeutuville 
  • Uusia työelämäohjauksen malleja työelämärajapintaan 
  • Menetelmät löytää ja motivoida korkeakoulutuksen kesken jättäneet saattamaan opinnot loppuun 
  • Pirkanmaan alueen ohjaustoimijoiden ekosysteemin ja Pirkanmaan työllisyyskokeilun verkoston vahvistaminen 

Rahoittaja

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.