Hankkeen tavoite

Osaamispoluttaja-hankkeen tavoitteena on kehittää yksilöille suunnattuja, henkilökohtaisia ohjauksen ja tuen palvelupolkuja.

Kohderyhmät

Hankkeessa kehitetään korkeakouluympäristöön soveltuvia jatkuvaa oppimista tukevia ohjauksen muotoja, joilla edistetään kestäviä työllistymisen ja osaamisen kehittämisen ratkaisuja.

Hankkeen kohderyhminä ovat:

  • Korkeakoulututkinnon keskeyttäneet (työlliset ja työttömät)
  • 2. asteen tutkinnon suorittaneet, jotka jääneet ilman jatko-opiskelupaikkaa korkeakoulussa
  • Valmistumisvaiheessa olevat tutkinto-opiskelijat

Kehittämistyössä huomioidaan Pirkanmaan työllisyyskokeilun lähtökohdat.