Kurkistuskurssi restonomien maailmaan

Opiskelijat istuvat vierekkäin ja yksi makaa kolmen muun jalkojen päällä. Kaikki hymyilevät ja kaikilla on opiskelijahaalarit päällä.

Minustako restonomi kurkistuskurssi on ollut mielenkiintoinen matka meille kurssin tekijöille. Yhteistyössämme yhdistyi vanhan kokemus ja nuoren innokkuus ja uudet ideat. Tätä matkaa on ollut mukava tehdä, vaikka tiellä on ollut välillä mutkia, mutta onneksi myös niitä ylämäkiä. Opimme myös tekemään visuaalisemman, saavutettavamman ja opiskelijalähtöisemmän kurssin kuin mitä aikaisemmin olimme tehneet.

 

Tästä kaikki alkoi

Tällä hetkellä restonomin työhön suuntautuva koulutus ei ole vetovoimainen ja hakijoiden määrä on romahtanut huomattavasti viime vuosina. Moni saattaa tulla opiskelemaan tietämättään mihin tämä koulutus valmentaa ja osa keskeyttää opintonsa huomattuaan olevansa väärällä alalla.

Nuorten keskuudessa palveluliiketoiminnan koulutusohjelma on melko tuntematon. Usein kuvitellaan, että restonomit valmistuvat kokeiksi. Joku saattaa tietää, että restonomit työskentelevät keittiömestareina tai ravintolapäällikköinä. Restonomin koulutuksesta voi työllistyä moniin eri ammatteihin muun muassa; erilaisiin asiantuntijatehtäviin, tuotekehitykseen, esihenkilöksi ravintolaan, kahvilaan, baariin, yökerhoon, lounasravintolaan, kaupan alalle, tapahtumatuotantoon, sisällön tuottajaksi ja siivoustyön esihenkilöksi. Haluamme kurssin avulla tutustuttaa kurkistelijat mielenkiintoiseen restonomin työhön hauskasti ja rennon letkein ottein. Ideoita sisältöön saimme haastattelemalla nuoria, mahdollisia tulevia hakijoita.

Kurkistus kurssiin

Kurkistuskurssi on suunnattu toisen asteen opiskelijoille. Kurssia lähdettiin alun perin rakentamaan niin, että alumnien eli meiltä valmistuneiden opiskelijoiden kokemukset ja mielipiteet opiskelusta tulevat esille. He myös kertoivat omista työtehtävistään ja toimenkuvistaan. Ääneen pääsevät myös tällä hetkellä restonomitutkintoa opiskelevat opiskelijat. Meidän mielestämme jo alusta asti on ollut tärkeää, että restonomiopiskelijoiden kokemukset, mielipiteet ja tarinat ovat kurssilla esillä. Näin kurkistelija saa mahdollisimman todenmukaisen kuvan opiskelusta ja realistisesta opiskelijakokemuksesta. Kurssilla on paljon alumnien ja opiskelijoiden tekemiä podcasteja, videoita ja julkaisuja. Kurssista haluttiin tehdä kevyt, rento ja helposti lähestyttävä. Kurssilta löytyy paljon muuta tietoa opiskelusta ja opintoihin hakeutumisesta.

Oppimistehtävien tarkoituksena on tutustuttaa kurkistelija restonomin koulutukseen ja tuleviin työtehtäviin monipuolisesti. Alan monipuoliset työtehtävät ja uramahdollisuudet tulivat kurkistuskurssilaillekin yllätyksenä. Tavoitteena on saada kurkistelija pohtimaan omaa urasuunnitelmaansa ja tulevaisuuttaan mahdollisissa restonomin tehtävissä. Yksi kurssin tavoite on antaa nuorille mahdollisuus todeta, että ei tämä olekaan minun alani.

Kokonaisuudessaan mielenkiintoinen projekti sai lisää sisältöä Moodlen työstämisen tiimoilta. Oli mahtavaa oppia ammattilaisen opastuksessa uusia kikkoja ja niksejä helpottamaan kurssien työstämistä tulevaisuudessakin. Moodle on opiskelijoiden työpöytä, josta he löytävät kootusti kaikki kurssiinsa liittyvän materiaalin, tehtävät ja tietenkin opettajien kommentit ja palautteet. Visuaalinen oppimisympäristö houkutteleva ja rakentuu selkeäksi ja ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Moodlen työstämiseen löytyi paljon uusia ominaisuuksia. Näiden käyttäminen ja hallinta helpottaa opettajan työtä. Tämä taas luo kurkistelijalle mahtavat puitteet oppimiselle.

Saavutettavuusdirektiivi astui voimaan kesäkuussa 2021 ja tämän myötä digitaalisten palveluiden taso paranee. Tavoitteena on, että jokainen meistä pystyy käyttämään digitaalisia palveluita tasapuolisesti. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut kuuluvat digipalvelulain piiriin ja näin ollen saavutettavuus on otettava huomioon kaikissa materiaaleissa. Minustako restonomi- kurssin työstämisessä tämä kohdistui lähinnä julkaisemiimme videoihin ja kuviin. Jokainen video tuli tekstittää, jotta varmistettiin kurssin suorittamisen helppous mahdollisimman monelle, riippumatta heidän ominaisuuksistaan tai rajoitteistaan.

Ja matka jatkuu

Kurssia on pidetty hyvänä ja monipuolisena kompaktina kokonaisuutena. Asiakokonaisuudet on osallistujien mielestä olleet kiinnostavia ja innostavia. Kehitettävääkin toki löytyy. Tähän mennessä tulleen palautteen perusteella olemme jo lisänneet siivousalaan liittyvää materiaalia. Harmiksemme kurkistelijoita on toistaiseksi ollut vähän.

Koemme onnistuneemme, jos kurkistelija hakee restonomikoulutukseen. Hänen käsityksensä palveluliiketoiminnan koulutuksesta on syventynyt sekä tieto laajoista uramahdollisuuksista on lisääntynyt. Sekin on tärkeää, jos kurkistelija toteaa, että restonomikoulutus ei ole hänelle sopiva. Näin vältytään hutivalinnalta ja mahdolliselta opintojen keskeyttämiseltä. Kurkistuskurssi on tässäkin tapauksessa kurkistelijalle hyödyllinen.

 

Kurkistuksen mahdollistajat Eija Reunanen ja Pilvi Torvinen

 

LÄHTEET

Saavutettavuusdirektiivi 2022. Poutapilvi. https://saavutettavuusdirektiivi.fi/

Saavutettavuus ja erityisärjestelyt opettajalle. Tampereen ammattikorkeakoulun intranet 2022. https://intra.tuni.fi/fi/opetus/opintojen-ohjaus-0/saavutettavuus-ja-erityisjarjestelyt-opettajalle

Saavutettavuus ja eritysjärjestelyt opiskelijalle. Tampereen ammattikorkeakoulun intranet 2022. https://intra.tuni.fi/fi/opiskelu/hyvinvointi-ja-opiskelutaidot/hyvinvointi-0/saavutettavuus-ja-erityisjarjestelyt-opiskelijalle