Konetekniikan insinöörejä tarvitaan kuumeisesti Pirkanmaalla

Kuvassa 3D-tulostettu lehtisilta Porin asuntomessuilla

Pula ammattitaitoisista osaajista on koetellut teknologiateollisuutta jo useamman vuoden ajan. Teknologiateollisuuden alalla on tapahtunut suurten ikäluokkien eläköitymistä ja vastaavasti uusia osaajia ei ole löytynyt riittävästi paikkaamaan syntynyttä osaamisvajetta. Alalle valmistava koulutus on lisäksi kärsinyt vetovoimaongelmasta – perinteiseen konepajateollisuuteen liittyvät työtehtävät eivät tunnu houkuttelevan tarpeeksi nykyajan diginuorisoa.

Työllisyystilanne on viime vuosina parantunut alalla huomattavasti verrattuna 2010-luvun alkuun ja kysyntää on erityisesti automaatioinsinööreistä sekä konetekniikan asiantuntijoista. Konetekniikan insinööri voi toimia esimerkiksi luovan suunnittelun ja tuotekehityksen asiantuntijana ja työskennellä esimerkiksi kone-, koneautomaatio- tai laitesuunnittelijana, tuotekehitysinsinöörinä ja teollisuuden palvelujen asiantuntijana. Osaajatarve kasvaa kaikilla teknologiateollisuuden päätoimialoilla ja ammattitaitoista työvoimaa tarvitaan koko ajan lisää. Alan kiinnostavuutta tulisi saada nostettua, jotta lisääntyneet koulutuspaikat saataisiin täytettyä.

Toisen asteen opiskelijat ovat monella tavalla tärkeän valinnan edessä, kun pitäisi päättää mitä työtä sitä tekisi isona. Ammattiopistossa tutkintoa suorittavilla tilanne voi olla helpompi kuin lukiolaisilla, koska he ovat tietyn alavalinnan jo aikaisemmin suorittaneet. Monilla voi olla selvillä myös jatkaako ammattitutkinnon jälkeen suoraan töihin vai jatkaako opiskeluja eteenpäin esim. ammattikorkeakoulussa.

Joukossa on kuitenkin aina myös niitä, jotka pohtivat sitä uravalintaa ja omia kiinnostuksen kohteita. Ikävä juttu on päätyä alalle, joka ei sitten lopulta kiinnostakaan. Osaamispoluttaja-hankkeessa on pyritty löytämään keinoja, jotka helpottaisivat ja auttaisivat uravalinnan edessä olevia toisen asteen opiskelijoita. Yhtenä osa-alueena oli suunnitella konetekniikan ns. kurkistuskurssi, jonka tavoitteena on ollut antaa maistiainen konetekniikan alasta ja näkymä siihen millaista konetekniikan opiskelu Tampereen ammattikorkeakoulussa on.

Konetekniikan kurkistuskurssi – minustako konetekniikan ammattilainen

Kurssin tavoitteena on herättää kiinnostusta konetekniikan opiskelua kohtaan, antaa yleiskuva ja läpileikkaus mitä kokonaisuuksia konetekniikassa opiskellaan sekä antaa tietoa millaisissa työtehtävissä koneinsinööri voi toimia.

Kurssille valitut tekniikan osa-alueet, koneautomaatio ja 3D-tulostus, ovat luonnollisesti vain osa konetekniikan laajoista aihealueista, mutta antavat hyvän kuvan siitä mitä tekniikan opiskelu voi sisältää. Lisäksi kurkistuskurssille on sisällytetty opiskelijan kokemuksia konetekniikan opiskelusta ja oppimisympäristöjen esittelyä. Kurssin suoritettuaan opiskelija voi sisällyttää sen tutkintoonsa mikäli päätyy TAMKiin opiskelemaan.

 

3d-tulostusta TAMKin Field Labin tiloissa. Kuvassa näkyy 3D-tulostusrobotti
Kuva: Harri Laaksonen

Ensimmäisen kurssin osalta on havaittu kehitysmahdollisuuksia, jotka sisällytetään seuraavaan toteutukseen mm. vapaamuotoisten tehtävien painoarvon lisääminen. Palautteita on saatu vähän, joten palautteiden saamiseen etsitään motivointikeinoja.

Jatkoissa ensi syksyllä julkaistaan seuraava toteutus kurssista. Kurssille osallistujien lukumäärää lisääntyy, kun kurkistuskurssit otetaan osaksi lukioiden vaihtoviikkoja TAMKissa ja miksei asetettaisi kurkistuskurssia osaksi Tredu-TAMK-polkuopintojakin.

 

Kirjoittajina konetekniikan kurkistuskurssin tekijät Harri ja Ville