Jokainen korkeakouluopiskelija tarvitsee yrittäjämäisiä taitoja!

Yrittäjyystaidot ovat työkalu vaikuttaa, muuttaa tai kehittää tärkeäksi koettuja asioita. Mahdollisuuksiin tarttuminen, ongelmanratkaisukyky ja luovuus sekä epävarmuuden hyväksyminen ovat yrittäjämäisiä taitoja, joita uudistajana toimiva asiantuntija tarvitsee. Korkeakouluna tehtävämme on tarjota tilaisuuksia kehittää näitä työelämän arvostamia taitoja sekä näyttää itsensä työllistämi-sen polku mahdollisuutena oman näköiseen elämään.

“Yrittäjyystaitoja kannattaa kehittää. Niiden kehittämisestä on hyötyä etenemisessä omalla uralla, vaikka ei yrittäjäksi koskaan alkaisikaan.”

Opiskelijan palaute, Yrittäjyysportfolion rakentaminen –opintojaksolta 2021

Yrittäjämäiset taidot mahdollistavat omannäköisen polun rakentamisen henkilökohtaisia vahvuuk-sia hyödyntämällä. Jokainen korkeakouluopiskelija tarvitsee yrittäjämäisiä taitoja, suuntaapa hän mihin tahansa rooliin tai alalle.

Kestävän yrittäjyyden opinnot Tampereella

Tampereen korkeakouluyhteisössä kaikille opiskelijoille yhteiset kestävän yrittäjyyden opinnot on suunniteltu pohjautuen EntreCompiin, eurooppalaiseen yrittäjyyskompetenssien viitekehykseen. EntreCompissa yrittäjyystaidot on jaettu kolmeen osaamisalueeseen ja osaamista voidaan arvioida etemistasojen avulla.

Voit tutustua HUBSin järjestämään opintotarjontaan HUBSin verkkosivujen opintokalenterissa.

Kuva 1. EntreComp-viitekehys (Euroopan unioni 2018)

Kuusi keskeistä yrittäjyystaitoja korkeakouluopiskelijalle (luettelomainen)

HUBSilla olemme valmennuskokemukseemme ja yrittäjyysosaamiseen perustuen valikoineet kuusi keskeistä yrittäjyystaitoa, joita toivomme jokaisen Tampereen korkeakouluyhteisössä opiskelevan harjoittelevan ja oppivan. Alasta ja tulevaisuudensuunnitelmista riippumatta uskomme näiden olevan taitoja, joita me kaikki tarvitsemme – työelämässä ja ylipäätään arjessa.

Epävarmuuden hyväksyminen
En vielä tiedä ja osaa kaikkea ja teen silti.

Epäonnistumisen taito
Hyväksyn, että kokeilut eivät johda aina onnistumiseen, mutta niistä oppii joka kerta.

Hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri, jota rakennan omilla teoillani ja josta saan nauttia.

Luovuus
Haluan tehdä asioita eri tavalla ja paremmin.

Avoin ja leikkisä asenne
Kokeilen tosissani, mutta en ota asioita liian vakavasti.

Muutos syntyy tekemällä
Liity muutoksentekijöihin ja luo oma polkusi!

Kuinka eteenpäin opiskelijoiden yrittäjyystaitojen kasvattamisessa?

Kutsumme sinut, Tampereen korkeakouluyhteisön vaikuttaja, mukaan yhteiseen muutokseen! Varmistetaan yhdessä opiskelijoidemme valmiudet kohdata itsensä työllistämisen vaiheet ja anne-taan eväät luoda omannäköinen polku muuttuvassa työelämässä.

Kolme konkreettista keinoa muutokseen:

  • Ohjaamme opiskelijoita kestävän yrittäjyyden opintojen pariin
  • Mietimme yhdessä keinoja tuoda yrittäjyystaitoja osaksi eri alojen opintoja – on monenlai-sia vaihtoehtoja lisätä yrittäjyysopintoja osaksi opetussuunnitelmaa
  • Hankimme tietoa ja kasvatamme yhdessä ymmärrystä yrittäjyydestä ja tulevaisuuden työ-elämästä

Jatketaan vuoropuhelua yrittäjyydestä ja opiskelijoiden valmiuksien kehittämistä – yhdessä!

Lisälukemista – opiskelijoiden tarinoita:

Liiketalouden opiskelijoiden Eemelin ja Juuson ajatuksia yrittäjyydestä

Yhteiskuntatieteilijä Jussin matka opiskelijasta tietotyöläiseksi

Tietotekniikan opiskelija Sini rohkaistui toteuttamaan unelmansa

Kirjoittajat Maria Ruokonen, tiimivalmentajuuden asiantuntija, valmentaja HUBS ja Saara Eriksson, kehittämisasiantuntija, projektipäällikkö