Reflektiofasilitaattori

Reflektio on omien ajatusten ja ajattelutapojen tiedostamista ja kehittämistä. Sen avulla tähdätään ymmärryksen syventämiseen, ajatteluavaruuden lisäämiseen ja itsetuntemuksen vahvistamiseen. Reflektiota tarvitaan erityisesti silloin, kun uusi tieto ei istu aiempaan ajatteluumme. Sen avulla voimme tunnistaa ja muokata aiemmin itsestäänselvinä pitämiämme käsityksiä sekä tukea asiantuntijuuden laaja-alaista kehittymistä.

Reflektiofasilitaattori on työkalu reflektiivisen ajattelun syventämiseen. Reflektiotyökalun käyttö rakentuu kokemuksellisuuden, omakohtaisuuden ja moniaistisuuden pohjalle (sis. keholliset tuntemukset) ja niiden tunnistamiseen, jotka ovat keskeisiä reflektiivisen ajattelun syvenemisessä.

Fasilitaattori on korkeakouluyhteisöön kuuluvien käytössä ja se sisältyy myös joidenkin opintojaksojen toteutukseen. Käynnissä olevassa tutkimuksessa tutkitaan fasilitaattorin käyttöä osana asiantuntija-ajattelun kehittymistä.  Valmisteilla on fasilitaattorin käyttöä tukeva animaatiovideo, joka kuvaa helppotajuisesti reflektioprosessia.

Mikäli reflektiofasilitaattorin haluaa sisällyttää osaksi omaa opintojaksoaan, tulee asiasta olla yhteydessä yliopistonlehtori Kaisu Mälkkiin (kaisu.malkki@tuni.fi).

Linkki reflektiofasilitaattoriin