Projektiyhteistyö

Opettaja, haluaisitko toteuttaa työssäsi kehittämisprojektin? Onko organisaatiossasi meneillään hanke, johon haluaisit tekijäksi motivoituneen kasvatusalan asiantuntijan? Tai onko koulun toiminnasta kertynyt dataa, jota ei ole ehditty tutkia? Tarjoa hankettasi projektiopintojen tai pro gradun -työn aiheeksi!

Syventävä projekti

Opintojensa loppuvaiheessa Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan opiskelijat tekevät opintonaan syventävän projektin. Projekti voi olla hyvin monenlainen opiskelijan kiinnostuksen mukaan, kuten esimerkiksi opetusmenetelmän kehittämishanke luokkahuoneessa, museopedagoginen kokeilu, alan tapahtuman järjestäminen tai osallistuminen tutkimushankkeeseen. Päätavoite on oppia projektityöskentelyä aidossa ympäristössä, kuten koulussa, oppilaitoksessa tai pedagogisessa yhteisössä. Siksi otammekin erittäin mielellämme vastaan ehdotuksia käynnistymässä tai suunnitteilla olevista pedagogisista hankkeista, joihin opiskelija voisi osallistua tekijänä ja yhteistyökumppanina!

Toteutettavien projektien kesto on yhden lukukauden, noin 130 tuntia. Projekteja voidaan käynnistää sekä syys- että kevätlukukauden alussa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Yliopistonlehtori Jouko Pullinen
jouko.pullinen@tuni.fi
050 511 2776
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Opinnäyteyhteistyö

Jos yhteisössäsi on esimerkiksi pedagogista aineistoa, käynnissä oleva kehittämishanke, muutosprosessi tai muu tutkimustarve, josta haluaisit tehdä tai teettää tutkimuksen, tee ehdotus pro gradu -tutkielman aiheeksi!

Pro gradu sisältää noin 1040 tuntia opiskelijan itsenäistä työskentelyä, ja opinnäyteprosessi kestää yhden lukuvuoden. Tiedekunnassa graduryhmiä käynnistyy sekä kevät- että syyslukukaudella. Kannattaa muistaa, että pro gradu on tieteellinen työ, joka arvioidaan akateemisin perustein ja sen tieteellisestä ohjauksesta ja arvioinnista vastaa yliopiston vastuuohjaaja ja tarkastajat. Gradun tekijä, vastuuohjaaja ja työn teettäjä sopivat yhdessä opinnäytteen aiheen, aikataulun ja tavoitteet.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Tutkijatohtori Ville Mankki
ville.mankki@tuni.fi
050 4377 419
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta