Projekti- ja opinnäyteyhteistyö

Opettaja, onko koulussasi tai päiväkodissasi tarve kehittämisprojektille? Onko meneillään hanke, johon tarvitsisitte toteuttajaksi motivoituneen kasvatusalan asiantuntijan? Tai onko koulun toiminnasta kertynyt dataa, jota ei ole ehditty tutkia? Mikäli vastasit johonkin edellisistä kysymyksistä ’kyllä’, tee ehdotus syventävän projektin tai opinnäytetyön aiheeksi!

Syventävä projekti

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan opiskelijat toteuttavat opintojensa loppuvaiheessa syventävän projektin. Projekti voi olla hyvinkin monimuotoinen opiskelijan kiinnostuksen mukaan: esimerkiksi kehittämishanke luokkahuoneessa, museopedagoginen kokeilu, alan tapahtuman järjestäminen tai osallistuminen tutkimushankkeeseen. Päätavoitteena on kehittyä projektityöskentelyssä autenttisessa ympäristössä, kuten koulussa, oppilaitoksessa tai pedagogisessa yhteisössä.

Projektien kesto on yhden lukukauden (noin 130 tuntia) ja niitä käynnistetään sekä syys- että kevätlukukauden alussa

Ota yhteyttä ja ehdota projektin aihetta tai -kohdetta:
yliopistonlehtori Jouko Pullinen
jouko.pullinen@tuni.fi
050 511 2776
kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Pro gradu -tutkielma

Jos yhteisössäsi on kertynyt aineistoa, käynnissä oleva kehittämishanke, muutosprosessi tai muu aihe, josta haluaisit tehtävän tutkimusta?

Pro gradu -prosessi kestää yhden lukuvuoden ja sisältää noin 1040 tuntia opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Tiedekunnassa graduryhmiä käynnistyy sekä kevät- että syyslukukaudella. Pro gradu on tieteellinen työ, joka arvioidaan akateemisin perustein ja sen tieteellisestä ohjauksesta ja arvioinnista vastaa yliopiston vastuuohjaaja ja tarkastajat. Gradun tekijä, vastuuohjaaja ja työn teettäjä sopivat yhdessä opinnäytteen aiheen, aikataulun ja tavoitteet.

Ota yhteyttä ja ehdota tutkielman aihetta:
tutkijatohtori Ville Mankki
ville.mankki@tuni.fi
050 4377 419
kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta