Koulutukset

OPTIMO-hankkeessa tarjoamme koulutusta perus- ja toisella asteella toimiville luokan- ja aineenopettajille.

Monitoimijainen yhteistyö

Koronavirustilanteen vuoksi seminaaripäivä 16.4.2020 on valitettavasti peruttu.

Yhteystiedot

Anneli Lehtisalo
anneli.lehtisalo@tuni.fi
050 4377 233
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
Tampereen yliopisto