OPTIMO

Oppimisen monikulttuuriset tilat

Yhteiskunnan muutokset luovat haasteita perusopetukselle

Perusopetuksessa koulutetaan tulevaisuuden osaajia. Siksi on tärkeää, että opettajien osaaminen on ajantasaista, ja heillä on valmiudet jatkuvaan oppimiseen. Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan Oppimisen monikulttuuriset tilat -pilottihanke (OPTIMO) vastaa tähän haasteeseen. OPTIMO:ssa kohtaavat kentällä toimivat opettajat, tutkinto-opiskelijat ja täydennyskoulutukseen osallistuvat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat. He opiskelevat yliopiston asiantuntijoiden vetämissä seminaareissa, joita kutsumme kohtaamispisteiksi. Kohtaamispisteiden teemoina ovat opettajan kohtaamat ajankohtaiset yhteiskunnalliset kysymykset, kuten kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus.