Yhteystiedot

Banneri.

Hanketta toteutetaan Länsi-Suomen suuralueella yhdessä alueen ammattikorkeakoulujen kanssa:
TAMK, Centria, JAMK, Novia, SeAMK, SAMK, TurkuAMK ja VAMK.

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Pirkanmaan Yrittäjät toimii hankkeen yhteistyökumppanina

Pirkanmaan Yrittäjien logo