Lopputuotos

Muutoskyvykkyyden matkalla -otsikkokuva.

Osana hanketta on luotu lopputuotos, jossa matkataan hankkeen aikana käytyjen aiheiden läpi sekä pohditaan syvemmin muutoskyvykkyyttä yrityksissä.

Pääset lopputuotokseen tästä!

Tässä koosteessa on mm. otteita Myrsky-hankkeessa käydyistä aiheista, valmentajiemme podcast, vinkkejä muutosmatkalle sekä tietoa vielä hankkeen jälkeen käytettävissä olevista materiaaleista!