Esittely

MYRSKY - Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa (REACT ESR) -hankkeen tavoitteena on tukea Länsi-Suomen alueen yrityksiä Covid-19-pandemian aiheuttamasta kriisistä toipumisessa tarjoamalla ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyönä yrityksille mikro-opintokokonaisuuksia ja sparrausta, joilla edistetään yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia ja osaamista sekä muutoskyvykkyyttä.

Hankekuvaus

Suorakaiteen muotoinen kuva, jossa ylhäällä Euroopan unionin tähtilippu ja Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo. Tämän alla violetilla taustalla 8 ammattikorkeakoulu logot: TAMK, JAMK, SAMK, VAMK, Novia, Centria, SeAMK ja Turku AMK.Myrsky-hanke on Länsi-Suomen alueen kattava hanke. Toteuttajina ovat alueen kahdeksan ammattikorkeakoulua: TAMK (koordinaattori), JAMK (Jyväskylä), SAMK (Satakunta), VAMK (Vaasa), Novia (Turku), Centria (Kokkola), SeAMK (Seinäjoki) ja Turun AMK. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2022-31.12.2023.

Hankkeen toimenpiteiden kautta tuetaan osallistuneiden yritysten ja niiden henkilökunnan kykyä sopeutua ja hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Lisäksi hankkeessa edistetään vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä tarjoamalla osallistujille mikro-osaamiskokonaisuuksia ja sparrauksia teemoihin liittyen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Länsi-Suomen alueen (Pirkanmaa, Etelä ja Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Satakunta, Varsinais-Suomi) mikro- ja pk-yritykset, joilla on tarve kehittää osaamistaan ja liiketoimintaansa koronakriisistä selviytyäkseen sekä yrittäjyydestä kiinnostuneet liiketoimintaa suunnittelevat henkilöt. Hankkeen kohderyhmänä on yritysten johto ja henkilöstö.

Hankkeessa toteutettavien nopeiden toimien kautta yritysten muutoskyvykkyys paranee ja yritykset saavat tukea ja osaamista toimintansa uudistamiseen. Hankkeen tuloksena mikro- ja pk-yritykset tunnistavat aiempaa paremmin korkeakoulut yrityksen kehittämistoiminnan kumppaneina ja hyödyntävät niitä jatkossa omien kehittämistoimien, rahoitushakujen ja osaamisen kehittämisen yhteistyökumppaneina.

Hankkeen tavoitteena on tukea yrityksiä Covid-19-pandemian aiheuttamasta kriisistä toipumisessa tarjoamalla ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyönä yrityksille mikro-opintokokonaisuuksia ja sparrausta, joilla edistetään yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia ja osaamista sekä muutoskyvykkyyttä.

 

Tavoite ja tehtävät

Hankkeessa toteutettavien nopeiden toimien kautta yritysten muutoskyvykkyys paranee ja yritykset saavat tukea ja osaamista toimintansa uudistamiseen. Hankkeen tuloksena mikro- ja pk-yritykset tunnistavat aiempaa paremmin korkeakoulut yrityksen kehittämistoiminnan kumppaneina ja hyödyntävät niitä jatkossa omien kehittämistoimien, rahoitushakujen ja osaamisen kehittämisen yhteistyökumppaneina.

Rahoittajat

Päärahoittaja on Euroopan Sosiaalirahasto. Hanketta rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Yhteistyökumppanit

Pirkanmaan Yrittäjät toimii hankkeen yhteistyökumppanina.

 

 

 

Project MYRSKY – Resilience, Green Transition, and Digitalization in Western Finland (REACT ESR)

The goal of the MYRSKY project, ”Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa (REACT ESR),” is to support businesses in the Western Finland region in recovering from the crisis caused by the Covid-19 pandemic. The project achieves this by offering businesses micro-courses and coaching sessions through collaboration with a network of universities of applied sciences. These initiatives aim to enhance the capabilities, skills, and adaptability of businesses and their personnel, fostering resilience in the face of change.

Project Description

The Myrsky project is a comprehensive initiative covering the Western Finland region. It is implemented by eight universities of applied sciences in the area: TAMK (coordinator), JAMK (Jyväskylä), SAMK (Satakunta), VAMK (Vaasa), Novia (Turku), Centria (Kokkola), SeAMK (Seinäjoki), and Turku University of Applied Sciences. The project implementation period is from November 1, 2022, to December 31, 2023.

The goal of the project is to support the ability of participating businesses and their staff to adapt to and capitalize on changes in the operating environment. Additionally, the project promotes green transition and sustainable development by offering participants micro-course modules and coaching sessions related to these themes.

Target Group of the Project

The target group of the project includes micro- and small-to-medium-sized enterprises (SMEs) in the Western Finland region (Pirkanmaa, Southern and Central Ostrobothnia, Central Finland, Satakunta, Southwest Finland). These businesses have a need to improve their skills and operations in order to meet the challenges posed by the COVID-19 crisis. In addition, individuals interested in entrepreneurship and those planning business ventures are also part of the project’s target audience. The project focuses on both the management and the staff of these enterprises.

Objectives and tasks

The project’s rapid actions will improve the adaptability of enterprises to change and provide them with support and expertise to renew their activities. As a result of the project, micro and small and medium-sized enterprises (SMEs) will better recognise universities as partners in their development activities and will use them in the future as collaborators in their own development initiatives, funding applications and competence development.

Funders

The main funder is the European Social Fund. The project is funded from the appropriations of the REACT-EU instrument as part of the actions taken by the European Union in response to the COVID-19 pandemic.

Collaborators

Pirkanmaan Yrittäjät (Entrepreneurs of Pirkanmaa region)