JOME-koulutuksessa identiteetti, asiantuntijuus ja mentorius pohdinnassa

Perjantaina 30.11. varhaiskasvatuksen johtajien mentorikoulutuksessa jatkettiin Päivi Kupilan edellisellä kerralla aloittamaa identiteetin pohdintaa johtajan ja mentorin identiteettiä tutkien. Iltapäivällä Hanna Hjelt herätteli mentoreita pohtimaan mentorointia johtajan asiantuntijuuden tukena. Viimeiseksi mentorit saivat lisää mentorin työkaluja ja harjoittelivat keskustelunohjausta näiden avulla.

Tammikussa mentorit aloittavat koulutukseen kuuluvan mentoroinnin kunnassa olevien varhaiskasvatusyksiköiden johtajien, varajohtajien ja apulaisesimiesten kanssa!