Kompensaatiopelihankkeessa kehitetään ekologisen kompensaation käytäntöjä yhdessä toimijoiden kanssa pelillistämisen avulla.

Mikä kompensaatio?

Ekologinen kompensaatio (luontoarvojen kompensaatio tai hyvitys, engl. biodiversity offsetting / ecological compensation) on yksi uusi luonnonsuojelun ja muun luonnonkäytön yhteensovittamisen keino. Ekologinen kompensaatio tarkoittaa suunnitelmallista prosessia, jossa korvataan tarkasteltavana olevan hankkeen aiheuttamaa paikallista luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden heikentymistä tai häviämistä (ks. esim. Nygren 2015).