Tietoa pelistä

Mikä kompensaatio?

Ekologinen kompensaatio (luontoarvojen kompensaatio tai hyvitys, engl. biodiversity offsetting / ecological compensation) on yksi uusi luonnonsuojelun ja muun luonnonkäytön yhteensovittamisen keino. Ekologinen kompensaatio tarkoittaa suunnitelmallista prosessia, jossa korvataan tarkasteltavana olevan hankkeen aiheuttamaa paikallista luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden heikentymistä tai häviämistä (ks. esim. Nygren 2015).

Hanke

Olemme kehittäneet 4-6 pelaajan korttipelin jolla on erilaisia käyttötarkoituksia ja päämääriä:

  1. Tutkimuksen tuotos: Peli simuloi, analysoi ja viestittää kompensaatiokäytäntöjen yhteiskunnallisia vaikutuksia;
  2. Yhteistyö, keskustelu ja kasvatus: Pelin avulla voidaan keskustella ja oppia ekologisesta kompensaatiosta;
  3. Tutkimusväline: Pelin ja prototyyppipelisessioiden avulla olemme keränneet tutkimusaineistoa siitä miten peliä pelataan ja millaista vuorovaikutusta, keskustelua ja tunteita pelatessa syntyy.

Katso pelin ohjevideo!

Luonnonsuojelu on monimutkainen ja konfliktialtis yhteiskunnallisen toiminnan kenttä, jossa on mukana useita erilaisia toimijoita, intressejä, toimintatapoja ja vallankäytön keinoja. Usein menneet ja meneillään olevat, konkreettisiin tapauksiin liittyvät riidat hallitsevat keskustelua eri toimijaryhmien kohdatessa (Nygren 2013). Luontoarvojen hyvittämisen on toivottu ratkaisevan luonnonsuojelukonflikteja, lievittävän ympäristöongelmia ja tuovan joustavuutta suunnitteluun ongelmia, mutta siihen liittyy myös riskejä. Sen pelätään olevan viherpesua ja johtavan vain suurempiin luontomenetyksiin.

Kompensaatiota vasta kokeillaan osana suomalaista luonnonsuojelukäytäntöjen valikoimaa,eikä kompensaatiosta ole vielä olemassa suomalaista lainsäädäntöä. Peli auttaa ymmärtämään miten ekologinen kompensaatio voi muuttaa luonnonsuojelua ja miten eri tavoin toteutetut kompensaatioratkaisut vaikuttavat yhteiskunnassa,

Hankkeen perustiedot

Hanketta rahoittaa Koneen säätiö ja hanke sijoittuu Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakouluun. Hanketta johtaa HT Nina V. Nygren, katso muu tiimi täältä.

Peli valmistui 2021. Pelin voi ladata englanninkielisten sivujen kautta, ja muutama kpl on vielä tilattavissa. Katso pelin ohjevideo!

Katso esittelyvideo: Nina Nygren ja työryhmä: Kompensaatiopeli .