Työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin pilottikoulutus- sisällön suunnittelussa ja päivien annissa mukana KoMa-hankkeen kokemuksia

KoMa-tutkija ja projektikoordinaattori Takala opettajana Jatkuvan oppimisen pilottikoulutuksessa: Työssä jaksamisen tukeminen sosiaalityön kontekstissa 5 op, koulutuksen ajankohta 28.10.2022-9.6.2023. Pilotin toteuttaja SOC- Seinäjoen yliopistokeskus, Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut.

Henna Takala opettajana Tyyne Ylisen kanssa työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin täydennyskoulutuksessa. Takala tuo koulutuksessa esiin KoMa- hankkeen Asunnottomuus- osahankkeen alustavia tuloksia ja keskusteluttaa opiskelijoita pandemian ja resilienssin herättämistä ajatuksista, tunteista ja kokemuksista julkaisujen kautta.