Julkaisut

2021

2022 ja 2023

Suostutteleva ja tuottava valta aikuiskansalaista koskevassa koronapandemian kriisiviestinnässä

Raitakari, Suvi & Hekkala, Marja & Ilmoniemi, Mikko (2022) Suostutteleva ja tuottava valta aikuiskansalaista koskevassa koronapandemian kriisiviestinnässä. Teoksessa Arja Jokinen, Suvi Raitakari & Johanna Ranta (toim.) Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa: Konstruktionistisia jäsennyksiä. Tampere: Vastapaino, 343–384.

Osallisuustyön osaaminen kynnyksettömässä päihde- ja asunnottomuustyössä [Expertise of participatory work in threshold-free support work with people using intoxicants and/or experiencing homelessness]. In Suvi Raitakari & Timo Harrikari & Marja Hekkala & Minna Kivipelto (eds.) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa [Social work in crises and exceptional circumstances].

Hekkala, Marja & Makkonen, Iida & Saraketo, Katja

Johdanto: Kriisiyhteiskunnan ihmisen arki ja sosiaalityö [Introduction: Every day life and social work in crisis society]. In Suvi Raitakari & Timo Harrikari & Marja Hekkala & Minna Kivipelto (eds.) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa [Social work in crises and exceptional circumstances]. Jyväskylä: SoPhi, 5–30.

Harrikari, Timo & Raitakari, Suvi & Kivipelto, Minna & Hekkala, Marja

Kodittomuus pitkittyneenä ontologisen turvallisuuden kriisinä. In Suvi Raitakari & Timo Harrikari & Marja Hekkala & Minna Kivipelto (eds.) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa [Social work in crises and exceptional circumstances].

Ilmoniemi, Mikko

Asunnottomuutta kokeneet aikuiset ja asunnottomuustyö COVID-19-tutkimuksen kohteena [Adults experiencing homelessness and work among them as a subject of a COVID-19 research]. In Suvi Raitakari & Timo Harrikari & Marja Hekkala & Minna Kivipelto (eds.) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa [Social work in crises and exceptional circumstances]

Raitakari, Suvi & Takala, Henna