Osahanke: Otto - Oma tulevaisuus

Porin Sininauha ry kehittää etsivää työtä, perustaa uuden matalan kynnyksen palvelupisteen ja tarjoaa samalla mahdollisuuksia aineiston keruuseen.

Porin Sininauha ry kehittää etsivää työtä, perustaa uuden matalan kynnyksen palvelupisteen ja tarjoaa samalla mahdollisuuksia aineiston keruuseen.

OTTO Oma tulevaisuus toimintatutkimus tuottaa tietoa syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien henkilöiden osallisuuden vahvistamisesta ja vastaamisesta tämän kohderyhmän palvelutarpeisiin. Toiminta saattelee asiakkaat tuettuna kuntoutumisen polun alkuun ja siitä eteenpäin. Toiminta sisältää etsivän työmuodon kohderyhmän tavoittamiseksi ja uudenlaisen kynnyksettömän palvelupisteen.

Porin -osahankkeessa töitä tekevät Marja Hekkala (vastuututkija, tutkija-kehittäjä Tampereen yliopisto), Anu Louhelainen (toiminnanjohtaja Porin Sininauha ry) ja kynnyksettömässä palvelupisteessä Lissussa hankekoordinaattori Iida Makkonen ja hanketyöntekijä Katja Saraketo.