Osahanke: Ruoka-apu

Ruoka-apu-osahankkeessa selvitetään ruoka-avun asiakkaiden hyvinvointia ja palvelujärjestelmän toimivuutta.

Diakin osahanke pohjautuu vahvasti aikaisempaan tutkimukseen; muun muassa 2010-luvun alun Huono-osaisin Suomi -tutkimushankkeeseen. Ruoka-avun asiakkaille sekä ruoka-aputoimijoille suunnattujen kyselyjen tuloksilla kartoitetaan muun muassa asiakkaiden hyvinvointia, palvelujärjestelmän toimivuutta sekä korona-aikojen vaikutuksia ruoka-avun tarpeeseen.

Aikaisempaan tutkimukseen nojaaminen tuo myös esille 2010-luvun aikana ruoka-avun kentällä tapahtunutta muutosta. Tietoa tarvitaan muun muassa ruoka-apuun kytkeytyvien palveluiden kehittämiseksi, sosiaaliturvajärjestelmän uudistamiseksi sekä paikallista ja kansallista päätöksentekoa varten.

Ruoka-apu-osahankkeen parissa töitä tekevät Sakari Kainulainen (vastuututkija) ja tutkija-kehittäjä Joakim Zitting.