Osahanke: Asunnottomuus

Tampereen osahanke keskittyy asunnottomuuteen.
Olemme kiinnostuneita asunnottomuutta ja sen uhkaa kokevien sekä heidän parissaan työtä tekevien ihmisten arjesta pandemiaolosuhteiden aikana ja sen jälkeen.

Asunnon löytymisen ja asumisen tukea tarvitsevat ihmiset eivät ole yksi tarkkapiirteinen ryhmä, siksi lähestymmekin tutkimustehtävää vuorovaikutuksen osapuolten suhteellisen (suhteissa ilmenevän) toimijuuden näkökulmasta. Näkökulma sisältää toimintamahdollisuuksien sekä intersektionaalisuuden eli ihmisten yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttavan, epätasaisesti ja kerrostuneesti risteävän vallan, tarkastelun. 

Tutkimme kohderyhmän ihmisten ja auttamisjärjestelmän  resilienssiä: miten palautumis- tai vastustuskyky, toimintakyvyn säilyminen ja mukautuminen terveysuhkaan ilmenevät ja muuttuvat pandemiaolosuhteissa. Uuden tiedon tuottamisen rinnalla tehtävämme on arvioida sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta sitä, miten asunnottomuutta tai sen uhkaa kokevien ihmisten oikeus huolenpitoon, yhdenvertaiseen kohteluun ja osallisuuteen tunnustetaan.KoMa liittyy luontevasti Margi-tutkimusryhmän aiempiin tutkimuksiin, katso lähemmin.

Asunnottomuus-osahankkeessa töitä tekevät Suvi Raitakari (osahankkeen vastuututkija), Marja Hekkala, Henna Takala, Mikko Ilmoniemi, Jenni Mäki, Kirsi Juhila, Johanna Ranta ja Leena Rusi.