Heikompiosaisten arki ja pandemia

Mitä korona-pandemia on tarkoittanut asunnottomille, ruoka-apua saaville, matalan kynnyksen palveluiden asiakkaille? Saimme rahoituksen Euroopan sosiaalirahastolta vastataksemme tähän yhdessä Helsingin yliopiston, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Porin Sininauha ry:n kanssa.

Neljän osahankkeen yhteistyö

Helsingin yliopistossa keskitytään miettimään mitä korona-aika on tarkoittanut yhteisöille, yhteisöllisyydelle ja osallisuudelle matalan kynnyksen palvelupaikoissa.

Diakin ruoka-apu-osatutkimuksessa kerrytetään aiempaa tietämystä ruoka-apua saavien tilanteesta.

Porin Sininauha puolestaan kehittää etsivää työtä, perustaa uuden matalan kynnyksen palvelupisteen ja tarjoaa samalla mahdollisuuksia aineiston keruuseen.

Tampereen yliopistossa ollaan kiinnostuneita asunnottomuutta ja sen uhkaa kokevien sekä heidän parissaan työtä tekevien ihmisten arjesta pandemiaolosuhteiden aikana ja sen jälkeen.