Salzburgissa 12.-13.9.2022 konferenssissa teemalla ”Health and Poverty” mukana myös KoMa-hanke

Salzburg

Konferenssi oli osa Salzburgin Paris Lodron -yliopiston köyhyyden tutkimuskeskuksen konferenssisarjaa, ja tänä vuonna siellä oli edustus myös KoMa-hankkeen ruoka-apuosahankkeesta.

Health and Poverty” teemaisen konferenssin osallistujat tulivat muun muassa Saksasta, Turkista, Intiasta ja Kanadasta, ja tieteenaloista oli edustettuina muun muassa psykologia, sosiologia ja lääketiede.

Diakonia-ammattikorkeakoulusta konferenssiin osallistui kolmen tutkijan (Sakari Kainulainen, Varpu Wiens ja Joakim Zitting) ryhmä, joka piti työryhmäesityksen otsikolla ”Three Views on Finnish Poverty”.

Joakim Zittingin osio esitteli Korona yhteiskunnan marginaaleissa (KoMa) -hanketta ja siinä toteutetun ruoka-apukyselyn tuloksia, joka antaa määrälliseen kyselyaineistoon pohjautuvaa kuvaa köyhyydestä. Esityksen kuulijoiden kysymyksissä haluttiin muun muassa tietää, miten tuloksia on hyödynnetty tutkimuskentän ulkopuolella. KoMa-hankkeen ruoka-apukyselyn osalta kuulijoille pystyi kertomaan tutkijoiden yhteistyöstä muun muassa Kelan ja ruoka-aputoimijoiden verkoston kanssa.