Osallisuustyö esillä Pikassoksen tutkimuskatsauksessa 29.3.2023

Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos kutsui asunnottomuusosahankkeen tutkija Marja Hekkalan tutkimuskatsaukseen kertomaan osallisuustyöstä. Esitys käsitteli osallisuustyön osaamista tiedonmuodostuksena eli praksiksena, jossa tieto, toiminta ja uusi tieto muodostavat työtä uudistavan syklin.