Korona yhteiskunnan marginaaleissa -tutkimushankkeen verkkotyöpaja 24.5.2023 klo 13.00–15.00 Zoomissa

Korona yhteiskunnan marginaaleissa -tutkimushanke ja Helsingin yliopiston eriarvoisuustutkimuksen verkosto INEQ järjestävät avoimen työpajan hankkeen tuloksista.

Miten haavoittuvissa elämäntilanteissa olevat ihmiset (esim. päihde- tai mielenterveyshaasteiden kanssa elävät, asunnottomat) pärjäsivät koronapandemian aikana?

Miten heitä normaalioloissa tukevat matalan kynnyksen yhteisöt pystyivät toteuttamaan työtään rajoitusten aikana?

Miten haavoittuvissa elämäntilanteissa olevien ihmisten palveluja tulisi kehittää tulevien kriisien ja normaaliolojenkin näkökulmasta?

Toivomme mukaan aiheen parissa työskenteleviä julkisen ja järjestösektorin työntekijöitä, tutkijoita, opiskelijoita ja ihmisiä, joita aihe koskettaa henkilökohtaisesti. Erityisen tervetulleita ovat matalan kynnyksen yhteisöjen työntekijät, vapaaehtoiset ja kävijät.

Työpajan tuloksia hyödynnetään tutkimushankkeen tulosten validoinnissa ja politiikkasuositusten tekemisessä.

Ohjelma:

Tervetuloa: Helsingin yliopiston eriarvoisuustutkimuksen verkoston (INEQ) johtaja Meri Kulmala
Matalan kynnyksen yhteisöjen toiminta ja kävijöiden pärjääminen poikkeusajassa, Professori Henrietta Grönlund
Haavoittuvissa tilanteissa olevien hyvinvointi ja selviytymisen lähteet koronapandemiassa, Tutkija Joni Hokkanen
Työpajatyöskentely tulosten pohjalta
Yhteenveto ja keskustelu
Päätös

Ilmoittaudu työpajaan 19.5. mennessä e-lomakkeen kautta
Lisätietoa: Korona yhteiskunnan marginaaleissa -tutkimushanke
Helsingin yliopiston eriarvoisuustutkimuksen verkosto
Linkki Facebook-tapahtumaan

Linkkiä e-lomakkeeseen ja tapahtumaan saa jakaa!Tilaisuus on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Korona yhteiskunnan marginaaleissa -tutkimushanketta

Nähdään työpajassa!