Tutkimuksen kulku

DigiSOS hankkeessa tutkitaan:

  1. Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia digitaalisen väkivallan tunnistamisen ja puuttumiseen liittyy?
  2. Miten digitaalinen väkivalta on yhteydessä muihin lähisuhdeväkivallan muotoihin?
  3. Millaisia tuen tarpeita digitaalisen väkivallan kohteena olleilla on?
  4. Millaisia väkivaltatyön digitaaliset palvelut ovat?
  5. Miten palvelut vastaavat asiakkaiden tuen tarpeisiin?
  6. Miten digitaalisia palveluja tulisi kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen sosiaalityössä?
  7. Miten digitaalisia palveluja tulisi kehittää sosiaalityön vastuulla olevissa väkivaltatyön erityispalveluissa?

Työpaketit 1 ja 2

Tutkimushanke koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä työpaketista.

TP1 kohdentuu sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen sosiaalityöhön. Hankkeen alkuvaiheessa toteutetaan verkkokysely ja fokusryhmähaastattelut sosiaalityöntekijöille. TP1:ssa selvitetään digitaalisen väkivallan eri muotojen tunnistamista, väkivaltaan puuttumista ja väkivaltaa kokeneiden auttamisen käytäntöjä.

TP2 kohdentuu sosiaalityön vastuulla oleviin väkivaltatyön erityispalveluihin. Työpaketissa tutkitaan haastatteluaineistojen pohjalta väkivaltatyön avopalveluiden ja turvakotien työntekijöiden sekä digitaalisen väkivallan kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä turvan rakentumisen edellytyksistä ja esteistä. TP2:ssa selvitetään myös palvelujärjestelmän katkoksia ja palveluiden sujuvamman yhteensovittamisen mahdollisuuksia. Näin tuotetaan lisätietoa erityisistä tuen tarpeista ja niistä haasteista, joita nämä voivat asettaa sosiaalityön osaamiselle.

Hanke osallistuu aktiivisesti kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Hankkeen kansainvälinen ja monitieteinen tutkimusote mahdollistaa eri tutkimusalojen tiedon ja osaamisen yhdistämisen sekä tutkimusta uudistavat teoreettiset, käsitteelliset ja menetelmälliset avaukset.

Lataa tästä hankkeen A5-kokoinen flyer

Tutkimuksen tietosuojaseloste