DIGISOS 2023-2025

DigiSOS-hankkeessa tarkastellaan digitaalista väkivaltaa osana sosiaalityössä ja sosiaali- ja terveyspalveluissa kohdattavaa lähisuhdeväkivaltaa ja verkottunutta yhteiskuntaa, jossa digitaaliset yhteydet ovat erottamaton osa arkea.

Hanke tuottaa tietoa haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden turvan rakentumisesta ja osallisuuden vahvistamisesta sekä digitaalisen väkivallan tunnistamisen ja siihen puuttumisen haasteista ja mahdollisuuksista sosiaalityön käytännöissä ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä.

Hankkeen toteuttajina ovat Tampereen yliopiston lisäksi Turun yliopisto ja Jyväskylän yliopisto.

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa väkivallan vastaista työtä ja sosiaalisesti kestävämpää yhteiskuntaa.

DIGISOS-hankkeessa tutkitaan

  • väkivallan tunnistamisen ja väkivaltaan puuttumisen haasteita
  • (digitaalista) väkivaltaa kokeneiden asiakkaiden tuen tarpeita
  • turvan uudelleen rakentumisen mahdollisuuksia
  • palveluiden tarkoituksenmukaisuutta, saatavuutta sekä digitalisoitumista.

Hanke tuottaa tietoa palvelujen kehittämisen mahdollisuuksista

  • sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen sosiaalityössä
  • sosiaalityön vastuulla olevissa väkivaltatyön erityispalveluissa
  • sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä.

Hankkeen rahoittaja

Sosiaali- ja terveysministeriö, STM VTR, 2023-2025

Projektiryhmä

Marita Husso
YTT, sosiaalipolitiikan professori,
Tampereen yliopisto

Leo Nyqvist
VTT, sosiaalityön emeritusprofessori,
Turun yliopisto

Sisko Piippo
YTT, postdoc-tutkija,
Jyväskylän yliopisto

Anniina Kaittila
VTT, postdoc-tutkija,
Turun yliopisto

Hanna Mielismäki
VTM, projektitutkija,
Tampereen yliopisto / Turun yliopisto

Sonja Tihveräinen
YTM, tutkija,
Tampereen yliopisto

Johanna Linner Matikka
YTM, tutkija,
Tampereen yliopisto

Annamari Kangas-Kalinen
VTM, projektitutkija,
Turun yliopisto