Brightplus hyödyntää sivuvirrat ja edistää kiertotaloutta vihreän kemian keinoin

Kaksi naista tekee tutkimusta laboratoriossa.
Kuva ©Brightplus Oy

BeLight-hankkeessa mukana olevan Brightplus Oy:n valmistamia biopohjaisia materiaaleja tarvitaan usealla eri toimialalla. Yritys käyttää materiaaliensa pohjana omaa, vihreään kemiaan perustuvaa teknologiaansa, jossa hyödynnetään teollisuuden ja maatalouden sivuvirtoja. Tuotekehitystä ja tutkimusta tekevälle yritykselle on tärkeätä pystyä innovoimaan yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

Yritys valmistaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden mukaisia materiaaleja muun muassa pakkausteollisuuden, maatalouden ja rakennusalan tarpeisiin. Tuotteisiin kuuluu esimerkiksi sulatyöstettäviä materiaaleja fossiilipohjaisten muovien korvaamiseen sekä myrkyttömiä ja vesipohjaisia pinnoitteita.

− Teemme innovointiprojekteja asiakkaiden kanssa, ja kehitämme materiaaleja suoraan heidän täsmällisiin käyttötarkoituksiinsa, taustoittaa Brightplus Oy:n Sustainability Director Maiju Hietala.

Teollisuuden ja maatalouden sivuvirrat otetaan hyötykäyttöön

Yritys käyttää materiaaliensa pohjana omaa vihreään kemiaan perustuvaa, patentoitua BrightBio®-teknologiaa.

– Teknologiamme avulla voimme hyödyntää materiaaleissamme mm. energia-, metalli-, metsä- ja kaivosteollisuuden sekä maatalouden sivuvirtoja, jotka muutoin päätyisivät hyödyntämättöminä takaisin luontoon. Tuotteemme vähentävät näin kiertotalousvajetta ja ovat yhteensopivia 2030 ilmastotavoitteiden ja hiilineutraaliuden kanssa.

BeLight-projektissa kehitettävät biopohjaiset vaahdot innostivat mukaan hankkeeseen

Brightplus Oy:ssä tehdään aktiivisesti omaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Hietalan mukaan tutkimushankkeissa mukanaolo antaa tuoreinta tutkimustietoa ja uusia näkökulmia omaan tuotekehitykseen.

Yrityksen kannalta erityisen kiinnostavaa on BeLight-projektin myötä saatava tieto uusista biopohjaisista materiaaleista, erityisesti biopolymeereistä, ja niiden ominaisuuksista ja hyödyntämismahdollisuuksista. Myös materiaalien kierrätettävyyteen liittyvä tieto on arvokasta.

− Tutkimusorganisaatiot tekevät arvokasta perustyötä biomateriaalien tutkimuksen saralla, mikä edesauttaa omaa tuotekehitystämme sekä edistää kiertotalouteen siirtymistä, Hietala kertoo.

Brightplus Oy:lle tärkeitä teemoja ovat kestävän kehityksen ja kiertotalouden mukaiset materiaalit.

− BeLight-hankkeessa tutkittavat ja kehitettävät biopohjaiset vaahdot innostivat meidät mukaan. Olemme olleet aikaisemminkin yrityshankkeissa VTT:n kanssa.

Hanketoiminta laajentaa verkostoja ja synnyttää kumppanuuksia

Hietala painottaa hanketoiminnassa syntyvää tärkeätä verkostoitumista alan muiden toimijoiden kanssa.

− Hankekonsortiossa voimme luoda uusia yrityskontakteja ja saada arvokkaita kumppanuuksia ja verkostoja muiden kiertotaloustoimijoiden kanssa. Tämä on olennaista erityisesti näin koronavirusepidemian aikana, kun verkostoitumisesta on muuten tullut vaikeampaa.

Yhdessä luomassa positiivista julkisuutta biopohjaisille materiaaleille

Koronaepidemian vuoksi hankeyhteistyö on käynnistynyt eri tavalla kuin aluksi oli suunniteltu.

− VTT ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat kuitenkin onnistuneet kehittämään uusia tapoja, kuten webinaareja, tiedon jakamiseen. Etäkokoukset ovat myös onnistuneet hyvin suuresta hankekonsortiosta huolimatta, ja hankkeesta on jäänyt meille kaikin puolin erittäin positiivinen kuva, Hietala kiittää.

− Osallistumalla yhteishankkeisiin olemme saaneet paljon hyödyllistä tietoa sekä uusia kontakteja, joita emme muuten olisi saaneet. Meille on tärkeää olla mukana luomassa positiivista julkisuutta biopohjaisille materiaaleille ja kiertotalouden edistämiseen.

Hänen mukaansa paras hyöty saadaan, kun yhteishankkeen aihepiiri on riittävän lähellä yrityksen toimialaa.

− Odotamme innolla hankkeen uusia tuloksia sekä mahdollisia tulevia yhteistyökuvioita, sanoo Hietala.

Brightplus Oy:n verkkosivut

Lisätiedot:

Maiju Hietala, Dr.
Sustainability Director
Brightplus Oy
maiju.hietala@brightplus.com, 050 575 80 68

Kuva: Brightplus Oy
Teksti: Hanna Ylli