Tikkurila katsoo tulevaisuuteen

Biopohjaiset tuotteet ovat tulossa myös maalimaailmaan. BeLight-hankkeessa mukana oleva Tikkurila haluaa etupainotteisesti tutkia, miten yrityksen tuotteet soveltuvat uusiin biopohjaisiin materiaaleihin erityisesti pintakäsittelyiden ja palosuojauksen osalta. Tikkurilalle ajantasainen tutkimustieto, verkostoituminen ja uudet tuotekehitysideat ovat hankkeissa mukana olemisen parasta antia.

Tikkurilaa kiinnostavat rakennusmateriaaleissa tapahtuvat muutokset ja niiden tarjoamat mahdollisuudet maalinvalmistustoiminnassa. BeLight-hankkeessa kehitetään sovelluskohtaisesti uusia biopohjaisia ja kierrätettäviä materiaaliratkaisuja.

Yritys on vuosittain mukana useissa erilaisissa yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa.

− Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Puuttuvat kriittiset toimijat arvoketjussa saattavat usein estää uusien tuotteiden markkinoille vientiä. Silloin erityisesti tutkimusosapuolten ja koko arvoketjun yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on tarpeellista, taustoittaa Tikkurilan RDI Manager Juha Nikkola.

Suomalaiset tuntevat Tikkurilan

​Tikkurila on pohjoismainen maalialan yritys, jonka tuotteet valmistetaan tarkoin valituista raaka-aineista korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti.

− Haluamme luoda pintoja, joilla on merkitystä. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Olemme ylpeitä pintakäsittelyosaamisestamme, jossa yhdistyvät yli 150 vuoden kokemus ja modernit teknologiat, painottaa Nikkola.

Tikkurila on aina halunnut kehittyä ja uudistua.

− Alamme johtavana toimijana pyrimme tarjoamaan kestäviä ratkaisuja, jotka ovat turvallisia niin ihmisille kuin ympäristöllekin. Haluamme tuntea asiakkaamme perin pohjin.

Tuotteiden turvallisuus on etusijalla

Nikkolan mukaan Tikkurilan tuotekehityksen painoalue on historiassa ollut erityisesti liuotinpäästöjen vähentäminen.

− Nykyään 80–90 % tuotteista on vesipohjaisia, jolla voidaan vähentää VOC-päästöjä merkittävästi, Nikkola kertoo.

Tikkurilan tuotteilla on erilaisia ekosertifikaatteja.

− Meillä on mm. pohjoismainen Joutsen-merkki, EU-ympäristömerkki ja allergia- ja astmatunnukset. Seuraamme ja toteutamme kemikaalilainsäädännön tuomia muutoksia. Tulevaisuuteen katsomalla haluamme seurata uusien biopohjaisten rakennusmateriaalien kehittymistä ja etupainotteisesti tutkia sitä, miten Tikkurilan eri tuotteet voisivat näihin soveltua.

Biopohjaiset materiaalit ovat tulossa myös maalimaailmaan

Pintakäsittelyn ammattilaiselle tuotteiden kestävyys ja kestävästi tehdyt tuotteet ovat tärkeä osa toimintaa.

− Pintojen elinkaaren pidentäminen auttaa hiilineutraaliutta tulevaisuudessa. Meitä kiinnostavat erityisesti tulevaisuuden biopohjaisten rakennusmateriaalien pintakäsittelyt ja palosuojaus, Nikkola kertoo.

Biopohjaiset materiaalit ovat tulossa myös maalimaailmaan.

− Pakkauspuolella isot brändit vievät biopohjaisten tuotteiden viestintää eteenpäin, ja samanlaista tarveluontia tarvittaisiin myös rakennustuotteissa.

BeLight-hanke tukee Tikkurilan kehittämistyötä ja liiketoimintaa

Tavalliset kuluttajat halutaan huomioida, kun uusien biopohjaisten materiaalien kysyntä kasvaa. Heidät halutaan sitouttaa käyttämään biopohjaisia materiaaleja.

Nikkolan mukaan uuden tutkimustiedon lisäksi viestintä biopohjaisista ratkaisuista voisi auttaa kuluttajien ohella esimerkiksi talonrakennusyrityksiä.

− Kun tietoisuus kasvaa, myös biomateriaalien kysyntä kasvaa. Markkinoiden kasvaessa viestintä yhdessä muiden toimijoiden kanssa korostuu.

Palonsuojamaaleille puurakennuksissa on kasvava kysyntä. Uusien biopohjaisten rakennusmateriaalien oletetaan tarvitsevan palosuojausta yhtä lailla.

Sujuvaa hankeyhteistyötä

Nikkola kertoo, että BeLight-hankkeen valmistelu ja aloitus on sujunut odotusten mukaisesti.

− Nykyinen maailmantilanne on aiheuttanut haasteita eri osapuolilla, mutta on ollut ilahduttavaa huomata projektin etenevän vallitsevasta tilanteesta huolimatta. Viestintä projektin etenemisestä ja projektiaineiston saatavuus on hoidettu mallikkaasti ja nykyaikaisia työkaluja käyttäen. VTT ja TAMK ovat ennestään tuttuja hankekumppaneita ja toiminta on ollut erittäin ammattimaista, hän kiittää.

 

Tikkurila Oyj lyhyesti:

  • ​Perustettu 1862
  • Noin 2 700 ammattilaista
  • 7 tuotantolaitosta 6 maassa
  • Tuotteita saatavilla yli 40 maassa
  • Suurimmat markkinat: Venäjä, Ruotsi, Suomi, Puola ja Baltian maat

Linkki Tikkurilan sivuille

 

Kuva: Tikkurila
Teksti: Hanna Ylli