Projektista

BeLight-hankkeessa kehitetään biopohjaisia, keveitä ja kierrätettäviä materiaaliratkaisuja pakkaus- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin.

Tausta

Uudet määräykset lisäävät uusien ympäristöystävällisten materiaalien kysyntää. Mm. äänen- ja lämmöneristykseen, suojapakkauksiin sekä rakennusten, teollisuuden ja kuljetusvälineiden ilmansuodatinmateriaaleihin tarvitaan uusia vaihtoehtoja.

Tavoitteet

VTT, Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja rakennus- ja pakkausalan yritykset kehittävät BeLight-projektissa kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä materiaaleja uusiin sovelluksiin. Projektissa tavoitellaan myös uusia verkostoja, kansainvälistymistä sekä kiertotalousajattelun kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kaksivuotisen, Business Finlandin rahoittaman hankkeen tutkimusta ja kehitystä ohjaa 14 mukana olevaa yritystä. Business Finland luo uutta kasvua auttamalla yrityksiä kansainvälistymään.

BeLight-hankkeen tarkoituksena on kehittää biopohjaisia ja mahdollisesti biohajoavia keveitä, vaahtomaisia materiaaliratkaisuja. Projektissa tehdään materiaali- ja prosessointikehitystä sekä edistetään rakennus- ja pakkausalan kiertotaloutta.

Menetelmät

Projektissa on kaksi lähestymistapaa korvata fossiilisista raaka-aineista valmistettuja vaahtomaisia rakenteita pakkauksissa ja rakennusmateriaaleissa: a) vaahtorainausteknologialla valmistettavat huokoiset selluloosakuiturakenteet, b) ekstruusio- ja partikkelivaahdotuksella valmistettavat biopolymeerivaahdot.

Uusien ratkaisujen halutaan toimivan käyttökohteissaan realistisissa olosuhteissa.

Lisäksi selvitetään, kuinka esimerkiksi styroksia ja kuplamuovia korvaavat uudet materiaalit sopivat nykyisiin ja tulevaisuuden kierrätysprosesseihin.

Hankkeen toisena tutkimusosapuolena toimiva TAMK on työelämälähtöinen korkeakoulu. TAMKissa on modernit laboratoriot ja oppimisympäristöt, joita hyödynnetään yhdessä yritysten kanssa.

Yhteistyö

Yhteistyö eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten korkeakoulujen kanssa tukevoittaa tutkimusta ja edesauttaa hankeyritysten verkostoitumista.

Hankkeessa ovat mukana yhteistyöyritykset Artekno Oy, Finnfoam Oy, Brightplus Oy, Tikkurila Oyj, NMC Cellfoam Oy, Fiberwood Oy, Paptic Oy, Cre4tive Oy, Eagle Filters Oy, Aisti Corporation Oy, EarthPac Oy, Vaisala Oyj ja Sulapac Oy.

 

Lue hankkeen mediatiedote, joka on julkaistu Tampereen korkeakoulun verkkosivuilla: https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/biopohjaisia-keveita-ja-kierratettavia-sovelluksia-pakkaus-ja-rakennusteollisuuden