Biopohjaisia, keveitä ja kierrätettäviä materiaaleja

BeLight-hankkeessa kehitetään sovelluskohtaisesti uusia biopohjaisia ja kierrätettäviä materiaaliratkaisuja erityisesti pakkaus- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin.

Kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä materiaaleja uusiin sovelluksiin

BeLight-hankkeessa kehitetään biopohjaisia ja mahdollisesti myös biohajoavia ratkaisuja keveille vaahtomaisille rakenteille. Teemme materiaali- ja sovelluskehitystä ja olemme osaltamme mukana edistämässä rakennus- ja pakkausalan kiertotaloutta

Kaksivuotisen, Business Finlandin rahoittaman hankkeen tutkimusosapuolina ovat VTT ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Tutkimusta ja kehitystä ohjaa 14 mukana olevaa yritystä.