BeLight-kokemuksia TAMK Journalin artikkelissa: TKI- ja työelämäyhteistyöstä motivaatiotekijä opintojaksolle

Iloisia opiskelijoita luokkahuoneessa.
Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto

Opiskelijat innovoivat uusia tuotteita ja käyttötarkoituksia työelämälle osana Design Management and Innovations -opintojaksoa. Innovointiprojekteissa oppimisprosessi, työelämäyhteistyö ja kansainvälisyys muodostivat toimivan kokonaisuuden. Opintojakson harjoitustehtävien toimeksiannot tulivat työelämästä. Yhteistyö työelämän kanssa avaa uusia näkökulmia sekä kasvattaa ja kehittää opettajuutta, kirjoittavat Piia Kanto ja Nina Kukkasniemi TAMK Journalissa.

”TAMKin biotuotetekniikan tutkinto-ohjelman (amk-tutkinto) Design Management and Innovations -opintojakso toteutettiin hybridimallilla kansainväliselle opiskelijaryhmälle. Opintojaksolle osallistui eri vuosikursseilta suomen- ja englanninkielisiä tutkinto-opiskelijoita. Opiskelijat työskentelivät monikansallisissa tiimeissä aitojen teollisuuteen ja TKI-toimintaan liittyvien innovointihaasteiden parissa. Opintojakson pääasiallisena tavoitteena oli oppia suunnittelu- ja innovointijohtajuutta, luovaa ajattelua sekä projektinhallintaa ja tiimityötaitoja. Lisäksi opiskelijat pääsivät aidossa työelämäyhteistyössä kehittämään ammatillista osaamistaan monella tapaa.

Kolmen innovointihaasteen sarjalla luotiin jatkumo, jossa opiskelijat reflektoivat oppimaansa haaste haasteelta ja rakensivat uutta tietoa vanhan päälle.

Opintojakso huipentui kokonaisvaltaiseen kaikki innovointiprosessin vaiheet sisältävään BeLight-hankkeen toimeksiantoon, jonka tavoitteena oli löytää vaahtorainatulle kuitumateriaalille uusia sovelluskohteita. BeLight (Beyond Existing Lightweight Materials for Packaging and Construction) on VTT:n, TAMKin ja useiden pakkaus- ja rakennusalan yritysten yhteishanke, jossa tavoitteena on kehittää biopohjaisia ja kierrätettäviä materiaaliratkaisuja.

Opiskelijat olivat kurssin aikana perehtyneet innovointimenetelmiin ja työkaluihin. Heidän tuli käyttää näitä itsenäisesti BeLight-hankkeelle innovoidessaan. Innovointihaasteessa opiskelijat rakensivat innovointiprosessin vaiheista portfolion, jonka avulla muotoutuivat myös pitchausesitykset. Opiskelijat esittelivät innovointinsa muille tiimeille sekä toimeksiantajille projektin lopussa Zoomin välityksellä pidetyssä pitchaustilaisuudessa.”

Lue lisää TAMK Journalissa 14.6.2022 julkaistusta artikkelista: TKI- ja työelämäyhteistyöstä motivaatiotekijä opintojaksolle

Kirjoittajat: Piia Kanto ja Nina Kukkasniemi
Kuvituskuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto