Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot

Projektin ja tutkimusryhmän esittely

Päätavoitteemme on tutkia akateemisen työn muutosta ja hyvän työn tekemisen mahdollisuuksia yliopisto-organisaatiossa. Näkökulmamme työn muutoksen tutkimukseen on tasa-arvo moniulotteisena ilmiönä. Miten tasa-arvo toteutuu akateemisessa työssä ja sen johtamisessa, yliopisto-organisaatiossa ja urakehityksessä? Millä tavoin tasa-arvoa voitaisiin parantaa näillä ulottuvuuksilla? Tutkimme akateemisen työn muutoksia tasa-arvon näkökulmasta johdon ja tutkija-opettajien kokemana kolmessa case-yliopistoissa. Tutkimus kohdistetaan muutosten suhteen eri vaiheissa oleviin yliopistoihin.

Tutkimusryhmä

Tampereen yliopisto
Työelämän tutkimuskeskus WRC

Projektin johtaja dos., yliopistotutkija Arja Haapakorpi, arja.haapakorpi@tuni.fi
Tohtori, tutkijatohtori Minna Leinonen,

Tohtori, tutkijatohtori Petra Auvinen – 2021

Väitöstutkija, maisteri, (kasvatustiede) Katriina Tapanila 2022 –

Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus TASTI
Dosentti Ylijoki Oili-Helena, tutkimusjohtaja
FT Petra Auvinen, tutkijatohtori

Turun yliopisto Kasvatustieteiden laitos, CELE
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/kasvatustieteiden-laitos/CELE

Professori Jauhiainen Arto
Tohtori, lehtori Jauhiainen Annukka
Dosentti, yliopistonlehtori Laiho Anne
Maisteri, tutkija Plamper Raakel, yhteyshenkilö CELE:ssä, rmpell@utu.fi

Ajankohtaista