Affektikahvila Sukupuolentutkimuksen päivillä 2020

Järjestämme projektimme puolesta Affektikahvila-työryhmän Sukupuolentutkimuksen päivillä 2020.

Konferenssi järjestetään Tampereella 12.-13.11.2020

Affektikahvila järjestetään Zoomin välityksellä 13.11. klo 14:45-16:15 ja osallistumisohjeet lähetetään vahvistetusti ilmoittautuneille sähköpostitse ennen konferenssiajankohtaa.

Sukupuolentutkimuksen päivien 2020 affektikahvilaan ilmoittautuminen on päättynyt. Kahviloita järjestetään myöhemmin lisää ja niistä tiedotetaan verkkosivuillamme ja Twitterissä.

Affektikahvilan kuvaus:

Tutkimusstrategioista, huippujen valikoimisesta ja kansainvälisestä kärjestä puhuminen on osa nykyisen akateemisen työn arkea. Tutkijoiden odotetaan muokkaavan tutkimusaiheitaan, menetelmiään ja näkökulmiaan sekä valikoivan tutkimuksensa julkaisumuodot ja -kanavat kulloistenkin tiedepoliittisten linjausten mukaisesti. Nämä jatkuvasti käynnissä olevat ja siten muuttuvat prosessit voivat herättää meissä tutkijoissa monenlaisia tunteita. Tutkimusstrategiat eivät siis ole pelkästään rationaalisia tiedepoliittisia valintoja, vaan niitä tuotetaan erilaisissa affektiivisissa tiloissa ja liikkeissä. 

Haluamme kutsua tutkijoita keskustelemaan omista kokemuksistaan tutkimusstrategioiden liikkeelle panemista tunteista. Työskentelymuotonamme on oppimiskahvila, jossa pienryhmissä jaamme kokemuksia ja näkemyksiä tutkijan arjesta. Keskustelut tallennetaan ja niitä hyödynnetään hankkeemme tutkimusaineistona.  

Kuva: Nathan Dumlao / Unsplash