Projektitiimi

Vastuullinen johtaja

Oili-Helena Ylijoki

tutkimusjohtaja, Dosentti, YTT
 • oili-helena.ylijoki@tuni.fi
 • +358503186244
 • Tampere University
 • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Lisätietoja

Muu projektitiimi

Johanna Hokka

tutkijatohtori, YTT
 • johanna.hokka@tuni.fi
 • Tampere University
 • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Pia Olsson

yliopistonlehtori, Dosentti, FT
 • pia.olsson@helsinki.fi
 • Helsingin yliopisto
 • Kulttuurien osasto

Tiina Suopajärvi

yliopistonlehtori, Dosentti, FT
 • tiina.suopajarvi@utu.fi
 • Turun yliopisto
 • Kulttuurien tutkimus

Elisa Kurtti

väitöskirjatutkija, YTM
 • elisa.kurtti@tuni.fi
 • Tampereen yliopisto
 • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta