Projektin tutkimuskohteena on tutkimusstrategiat affektiivisena ilmiönä. Tutkimuksessa tarkastellaan, minkälaisia tunnerakenteita tutkimusstrategiat tuottavat sekä minkälaisiin arvoihin ja käyttäytymiseen ne pyrkivät sitouttamaan.

Tutkimushanketta rahoittaa Koneen Säätiö.

Lisätietoa meistä