Projekti etenee koronatilanteesta huolimatta - kevään fokus lehtiaineistossa

Koronakevät on tuonut muutoksia meidänkin projektimme aikatauluihin ja työskentelyn muotoihin. Tilanne on pakottanut ja ohjannut etsimään täydentäviä aineistoja nyt, kun kasvokkaiset kohtaamiset ja haastattelut eivät ole tulleet kyseeseen. Olemmekin nyt projektin alkutaipaleella keränneet alkuperäisistä haastattelusuunnitelmista poiketen lehtiaineistoa.

Alustavien analyyttisten huomioiden pohjalta on jo mahdollista todeta, että tämä koronan aikaansaama käänne aineistonkeruussa on ollut onni onnettomuudessa, sillä käsillä oleva lehtiaineisto on tarjonnut affektirunsaita esiintymiä ja kaikin puolin mielenkiintoisia näkymiä yliopistomaailmaa halkoviin tunteiden tihentymiin. Lehtiaineiston keruu ja analyysi myös tukevat myöhemmin toteutuvaa projektityötä. Iso osa haastatteluaineiston keruustamme siirtyy puolestaan nyt syksylle ja aineistonkeruuta saatetaan tällöin tilanteesta riippuen toteuttaa etänä.

Projektimme tutkijatohtori Johanna onkin jo uppoutunut aineiston analyysiin ja tutkimusavustaja Elisa jatkaa vielä aineistonkeruuta toukokuun aikana. Lehtiaineistoissa ilmenevien affektien analyysi tarjoaa projektillemme kiinnostavan uuden tutkimuskohteen, joka tiimoilta olemme projektikokouksissa pohtineet myös yhteisesti prosessin tuomia haasteita, mahdollisuuksia ja sen herättämiä affekteja.

Tutkimusprosessin jakaminen itsessään on tarjonnut tähän  kevääseen mielekkäitä keskustelun ja oppimisen paikkoja. Olemme jakaneet myös teoreettista työtä yhteisillä taustakirjallisuutta käsittelevillä lukupiirikeskusteluilla, joissa pääsemme tukemaan toinen toistemme työskentelyä, reflektoimaan kirjallisuuden pohjalta syntyneitä ajatuksia ja muodostamaan selkeämpää käsitystä affektitutkimuksen kentästä.

Toivotamme projektimme puolesta aurinkoista kevättä ja voimia arkeen tämän poikkeuksellisen tilanteen keskellä!

Kirjoittajat: Elisa Kurtti (projektin tutkimusavustaja) & Johanna Hokka (projektin tutkijatohtori)

 

Kuva: Daiga Ellaby / Unsplash