3D Invest

Hanke toteutettiin ajalla 1.3.2015 – 30.6.2017 ja rahoittajana toimi Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Pirkanmaan liitto.

Hankkeen kuvaus

Kohderyhmä

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä olivat Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän (Sasky) oppilaitokset. Näiden toimijoiden tiloihin rakennettiin erilaisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristöjä, jotka mahdollistivat 3D-tulostuksen monipuolisen tutkimuksen ja opetuksen sekä soveltamistoiminnan.

Tavoitteet

Hankkeessa toteutettiin pirkanmaalaisen elinkeinotoiminnan teknologiaharppaus 3D-tulostuksen avulla, eli mahdollistetaan 3D Boosti -hankkeessa toteutettava kehittämistyö.

Tavoitteena oli hankkia uutta 3D -tekniikkaa ohjelmineen ja oheislaitteineen. Näiden hankittavien laitteistojen kautta Pirkanmaalle on muodostunut huomattava osaamiskeskittymä.

Hankkeessa koottiin kaikkiin kolmeen toimintayksikköön ajanmukaiset toimintaympäristöt 3D-teknologiaan liittyvään soveltavaan tutkimukseen, koulutukseen ja osaamisensiirtoon hankkimalla tarvittavat laitteistot. Niistä saatu uusi tietämys on siirretty nopeasti yritysten ja opiskelijoiden käyttöön. Laaja kirjo eri tekniikoita mahdollistaa niiden vertailun ja niistä soveltuvin voidaan valita kulloiseenkin kohteeseen.

Yritykset ovat saaneet kehittää omaa liiketoimintaosaamistaan lisääntyneen tiedon myötä ja ottaa käyttöön 3D- teknologiaa niin tuotekehityksen kuin tuotantoprosessiensa tehostamiseen. Yritysten kilpailukyky ja kannattavuus ovat paratuneet kustannustehokkuuden kasvaessa.

Hankkeen laitteistoilla tehtiin yritysten kehittämissuunnitelmiin (tehdään osana 3D Boosti -hanketta) liittyvät tulostuksen demoamiset noin 20-30 yrityksen kanssa. Tämän lisäksi järjestettiin vielä laajemmalle määrälle yrityksiä mahdollisuuksia tutustua laitteistojen ominaisuuksiin.

Tavoiteltavat tulokset

  1. Laitteistojen yksityiskohtainen määrittäminen
  2. Teknisten speksien laatiminen ja vastaanottovaatimusten määrittäminen
  3. Hankintojen kilpailutus
  4. Hankintojen toteutus, sopimukset jne
  5. Laitteistojen perehdytys ja käyttökoulutus. 3D -hankekokonaisuus sisältää laitteiden pääkäyttäjille max. 5 päivää laitetoimittajan/vastaavan asiantuntijan antamaa laitteistoperehdytystä ja max 5 päivää/laite pääkäyttäjän muulle toteuttajaorganisaatioiden henkilöstölle antamaa perehdytystä.